In het regeerakkoord staat dat de kernuitstap er moet komen tegen 2025. Maar daar zijn drie belangrijke voorwaarden aan verbonden. De energiebevoorrading moet verzekerd zijn, de energiefactuur mag niet te veel stijgen en we moeten onze CO2-uitstoot onder controle houden. En daar wringt het schoentje. Want er is nog geen enkele studie die aantoont dat ons land binnen zeven jaar zonder kernenergie kan en hoeveel dat precies gaat kosten. Zomaar 66 procent van onze stroomvoorziening afschakelen zonder een realistisch plan B, daar passen wij voor.

De voorbije tien jaar steeg het aandeel van hernieuwbare energie van 1,9 naar 6 procent. Kostprijs: 20 miljard euro. Ook voor nieuwe gascentrales zijn amper geïnteresseerde investeerders te vinden, zelfs als we ondersteuning beloven. Nu zeggen dat we alles tegen 2025 gaan regelen, is dus een weinig realistisch plan. Daarom kan de N-VA geen energiepact aanvaarden waarin een volledige kernuitstap staat. “Beter de nodige tijd nemen dan nu holderdebolder een pact afsluiten”, stellen Wollants en Gryffroy.

Onderwerpen