• Alle kerncentrales langer openhouden en inzetten op modulaire reactoren 

  • Nog meer investeren in energie-efficiëntie 

  • Maken dat we minder energie-afhankelijk zijn 

  • Meer respect voor vrachtwagenchauffeurs : meer parkings 

  • Administratieve veréénvoudiging – een rechtvaardiger sociaal beleid 

  • Meer loon naar werken 

  • Voor Vlaamse Welvaart 

Onderwerpen