Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Andries Gryffroy op 6 juli 2018, over deze onderwerpen: Melle en de regio

Op 14 oktober duw ik samen met mijn federale collega Sarah Smeyers de provincieraadslijst voor het arrondissement Gent-Eeklo. Samen zetten we onze schouders mee onder een sterke N-VA lijst van gedreven kandidaten. Met volle overtuiging ondersteun ik al de kandidaten op de lijst en zal ik me volledig …

Door Andries Gryffroy op 26 juni 2018, over deze onderwerpen: Energie

Er is nog heel wat werk aan de winkel om de klimaat- en hernieuwbare energiedoelstellingen te halen. Veelbelovende technologieën moeten de mogelijkheid krijgen om zich verder te ontwikkelen zodat we de noodzakelijke energietransitie  betaalbaar en duurzaam kunnen laten verlopen. “Kleine- en …

Door Andries Gryffroy op 14 juni 2018, over deze onderwerpen: Energie

Europa wil de doelstellingen voor hernieuwbare energie aanscherpen. Maar steenkoollanden Polen en Tsjechië liggen dwars … net als België. Europa moet tegen 2030 27 procent van zijn energie halen uit hernieuw­bare bronnen, zoals wind, zon, geothermie of biomassa. Omdat de huidige, niet-bindende, …

Door Andries Gryffroy op 13 juni 2018, over deze onderwerpen: Energie

De meest goedkope en groene energie is deze die we niet verbruiken. Er is dan ook een waaier aan REG-premies om rationeel energiegebruik te promoten. “Maar ondanks alle inspanningen om de Vlamingen aan te sporen om rationeel om te gaan met energie, de woning te isoleren en te investeren in …

Door Andries Gryffroy op 17 mei 2018, over deze onderwerpen: Energie

De minister zal nog voor de zomer de plannen voor de ondersteuning van batterijen voorleggen aan de Vlaamse Regering en in het najaar 2018 worden proefprojecten opgestart. Dat antwoordde de minister op de vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger en N-VA energiespecialist, Andries Gryffroy. ‘Wij …

Door Andries Gryffroy op 15 mei 2018, over deze onderwerpen: Energie

Nog in de energiecommissie van vorige woensdag, stelde alweer Andries Gryffroy vragen bij een specifieke subsidie die LRM krijgt voor drijvende zonnepanelen.  Zonnepanelen op waterplassen hebben een hoger rendement. Het licht weerkaatst op het wateroppervlak, het water zorgt voor een verkoelend …