Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Andries Gryffroy op 9 juni 2021, over deze onderwerpen: Energiebeleid, Leefmilieu, Klimaat

Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy heeft samen met collega’s uit de meerderheid een voorstel van decreet klaar om de vervanging of plaatsing stookolieketels vanaf januari 2022 te verbieden. Het verbod geldt enkel indien er een aardgasnet in de straat aanwezig is. Zowel het Vlaams Regeerakkoord …

Door Andries Gryffroy op 27 mei 2021

De Interparlementaire Unie (IPU) is de mondiale organisatie van nationale parlementen waarvan 179 landen lid zijn. De IPU heeft tot doel bij te dragen tot de vrede en tot duurzame ontwikkeling in de wereld door politieke dialoog en parlementaire diplomatie en wil het parlement als essentiële …

Door Andries Gryffroy op 25 mei 2021, over deze onderwerpen: Energiebeleid

De commissie Energie van het Vlaams Parlement besprak op woensdag 19 mei het voorstel van decreet van Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz en Robrecht Bothuyne dat aan de Vlaamse energieregulator (VREG) een decretale machtiging verleent om de tariefmethodologie en …

Door Andries Gryffroy op 10 mei 2021, over deze onderwerpen: Ondernemen, Coronacrisis

Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy opvroeg blijkt dat tot eind maart 3.760 winwinleningen werden verstrekt. Samen zijn die goed voor iets meer dan 85 miljoen euro. “Nu de vaccinaties op gang komen en we stilaan weer mogen dromen van een terugkeer naar het normale leven, is het …

Door Andries Gryffroy op 7 mei 2021

Voor Pro Flandria, een Vlaamse netwerkorganisatie voor ondernemers en academici, schreef ik een opiniestuk over congestie en het Vlaams energienetwerk.Jullie vinden dit opiniestuk terug op de website van Pro Flandria en hieronder: Enkele decennia terug werd massaal in elektriciteitsproductie …

Door Andries Gryffroy op 3 mei 2021, over deze onderwerpen: Energie

Tijdens de commissievergadering Energie van 28 april 2021 werd mijn voorstel van decreet, dat prosumenten niet langer als prioritaire doelgroep beschouwt bij de uitrol van de digitale meter, goedgekeurd. Met dit voorstel van decreet zorgen we ervoor dat digitale meters op een efficiëntere manier …