Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissies:

en plaatsvervangend lid van de commissies:

Als energiespecialist van de N-VA volg ik het energiedossier nauwgezet op. Mijn expertise als ingenieur, bedrijfsleider van een consultancy bureau in de energiesector en gewezen voorzitter van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is daarbij bijzonder nuttig. In de bevoegde commissie zet ik me in voor het uitwerken van een Vlaamse energievisie en -pact, het promoten van energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik, het slim investeren in duurzame energie, het creëren van een beleidskader dat inspeelt op nieuwe technologieën en ontwikkelingen zoals de batterijtechnologie en het delen van daken voor zonnepanelen,…

Hiernaast ben ik voornamelijk bezig met innovatie en volg ik als gewezen bedrijfsleider de structuren van overheidsbedrijven en overheidsparticipaties op. Verder heb ik een bijzondere belangstelling voor het streekbeleid en de KMO-portefeuille, een eenvoudig en gebruiksvriendelijk instrument om ondernemingen te ondersteunen voor opleiding en advies. Intergemeentelijke samenwerking en de intercommunales zijn twee andere thema’s die ik van nabij opvolg.

Mijn collega’s in het Vlaams Parlement hebben me aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier. Daarnaast ben ik plaatsvervanger in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en in het Comité van de Regio’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, bezoek dan mijn facebook bladzijde of schrijf je in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende slimme steden en gemeenten in Vlaanderen

van Andries Gryffroy, Annick De Ridder, Matthias Diependaele, Peter Wouters, Bert Maertens en Nadia Sminate
1561 (2017-2018) nr. 1

Motie houdende raadpleging van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media over het systeem van au pairs

van Emmily Talpe, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Miranda Van Eetvelde, Sonja Claes en Andries Gryffroy
1546 (2017-2018) nr. 1

Motie houdende raadpleging van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het systeem van au pairs

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Emmily Talpe, Miranda Van Eetvelde, Sonja Claes en Andries Gryffroy
1545 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de uitrol van de digitale meter

van Andries Gryffroy aan minister Bart Tommelein
1806 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de energienorm

van Andries Gryffroy aan minister Bart Tommelein
1805 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de bekommernissen, inspanningen, innovatiemogelijkheden en concurrentiekracht van de Vlaamse industrie in het kader van het Energiepact

van Andries Gryffroy aan minister Philippe Muyters
1798 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het aanwenden door bedrijven van de kmo-portefeuille voor de opleiding tot helikopterpiloot

van Peter Van Rompuy aan minister Philippe Muyters
1657 (2017-2018)

Actuele vraag over artificiële intelligentie (AI)

van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters
305 (2017-2018)

Verslag van de hoorzitting over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het innovatief delen en financieren van zonne-energie

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Robrecht Bothuyne en Johan Danen
591 (2015-2016) nr. 3
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2