Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissies:

en plaatsvervangend lid van de commissies:

Als energiespecialist van de N-VA volg ik het energiedossier nauwgezet op. Mijn expertise als ingenieur, bedrijfsleider van een consultancy bureau in de energiesector en gewezen voorzitter van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is daarbij bijzonder nuttig. In de bevoegde commissie zet ik me in voor het uitwerken van een Vlaamse energievisie en -pact, het promoten van energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik, het slim investeren in duurzame energie, het creëren van een beleidskader dat inspeelt op nieuwe technologieën en ontwikkelingen zoals de batterijtechnologie en het delen van daken voor zonnepanelen,…

Hiernaast ben ik voornamelijk bezig met innovatie en volg ik als gewezen bedrijfsleider de structuren van overheidsbedrijven en overheidsparticipaties op. Verder heb ik een bijzondere belangstelling voor het streekbeleid en de KMO-portefeuille, een eenvoudig en gebruiksvriendelijk instrument om ondernemingen te ondersteunen voor opleiding en advies. Intergemeentelijke samenwerking en de intercommunales zijn twee andere thema’s die ik van nabij opvolg.

Mijn collega’s in het Vlaams Parlement hebben me aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, bezoek dan mijn facebook bladzijde of schrijf je in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over COP26, de VN-klimaatconferentie in Glasgow van november 2021

van Philippe Muyters, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Chris Steenwegen en Bruno Tobback
905 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet over zero-emissievoertuigen en voertuigen aangedreven door alternatieve brandstoffen

van Marino Keulen, Bert Maertens, Lode Ceyssens, Andries Gryffroy, Martine Fournier en Marius Meremans
840 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, het decreet van 5 juli 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de subsidieregeling betreft

van Axel Ronse, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Inez De Coninck, Kurt Vanryckeghem en Andries Gryffroy
805 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de nieuwe voorwaarden voor strategische transformatiesteun

van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits
4394 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Digitale meter - Werking besturingssysteem

van Andries Gryffroy aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
1169 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Aangepaste 5G stralingsnorm - Reacties

van Andries Gryffroy aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
1209 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het ontbreken van een compensatieregeling voor de terugdraaiende teller voor private huurders

van Chris Janssens aan minister Zuhal Demir
4342 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de uitspraken van de minister over het falende Belgische energiebeleid

van Sam Van Rooy aan minister Zuhal Demir
4398 (2020-2021)

Verslag van de hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het beleid inzake Buitenlandse Handel, Internationale Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking

namens Werkgroep Institutionele Zaken, verslag door Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy en Caroline Gennez
920 (2020-2021) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2