Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissies:

en plaatsvervangend lid van de commissies:

Als energiespecialist van de N-VA volg ik het energiedossier nauwgezet op. Mijn expertise als ingenieur, bedrijfsleider van een consultancy bureau in de energiesector en gewezen voorzitter van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is daarbij bijzonder nuttig. In de bevoegde commissie zet ik me in voor het uitwerken van een Vlaamse energievisie en -pact, het promoten van energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik, het slim investeren in duurzame energie, het creëren van een beleidskader dat inspeelt op nieuwe technologieën en ontwikkelingen zoals de batterijtechnologie en het delen van daken voor zonnepanelen,…

Hiernaast ben ik voornamelijk bezig met innovatie en volg ik als gewezen bedrijfsleider de structuren van overheidsbedrijven en overheidsparticipaties op. Verder heb ik een bijzondere belangstelling voor het streekbeleid en de KMO-portefeuille, een eenvoudig en gebruiksvriendelijk instrument om ondernemingen te ondersteunen voor opleiding en advies. Intergemeentelijke samenwerking en de intercommunales zijn twee andere thema’s die ik van nabij opvolg.

Mijn collega’s in het Vlaams Parlement hebben me aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, bezoek dan mijn facebook bladzijde of schrijf je in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een activerende aanpak van de tijdelijk werklozen

van Axel Ronse, Allessia Claes, Andries Gryffroy, Maaike De Vreese, Philippe Muyters en Rita Moors
562 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2021

van Wilfried Vandaele, Koen Van den Heuvel, Gwenny De Vroe, Piet De Bruyn, Tinne Rombouts, Inez De Coninck, Andries Gryffroy, Freya Perdaens, Mieke Schauvliege, Johan Danen en Chris Steenwegen
513 (2020-2021) nr. 4

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Freya Perdaens
444 (2019-2020) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over de digitale quick scan

van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits
761 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de publicatieoutput van de Vlaamse wetenschappers

van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits
758 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de uitstap van PMV en Finindus uit Borit

van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits
762 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over projecten rond de perceptie van ondernemerschap

van Kurt Vanryckeghem aan minister Hilde Crevits
810 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de VLAIO-studie 'Naar een koolstofcirculaire en CO2-arme Vlaamse industrie'

van Robrecht Bothuyne aan minister Hilde Crevits
619 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de VLAIO-studie 'Naar een koolstofcirculaire en CO2-arme Vlaamse industrie'

van Mieke Schauvliege aan minister Hilde Crevits
729 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2