Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissies:

en plaatsvervangend lid van de commissies:

Als energiespecialist van de N-VA volg ik het energiedossier nauwgezet op. Mijn expertise als ingenieur, bedrijfsleider van een consultancy bureau in de energiesector en gewezen voorzitter van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is daarbij bijzonder nuttig. In de bevoegde commissie zet ik me in voor het uitwerken van een Vlaamse energievisie en -pact, het promoten van energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik, het slim investeren in duurzame energie, het creëren van een beleidskader dat inspeelt op nieuwe technologieën en ontwikkelingen zoals de batterijtechnologie en het delen van daken voor zonnepanelen,…

Hiernaast ben ik voornamelijk bezig met innovatie en volg ik als gewezen bedrijfsleider de structuren van overheidsbedrijven en overheidsparticipaties op. Verder heb ik een bijzondere belangstelling voor het streekbeleid en de KMO-portefeuille, een eenvoudig en gebruiksvriendelijk instrument om ondernemingen te ondersteunen voor opleiding en advies. Intergemeentelijke samenwerking en de intercommunales zijn twee andere thema’s die ik van nabij opvolg.

Mijn collega’s in het Vlaams Parlement hebben me aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, bezoek dan mijn facebook bladzijde of schrijf je in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 4.1.22/2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck
655 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 15.3.5/13 van het Energiedecreet van 8 mei 2009

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck
656 (2020-2021) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat betreft de opheffing van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu en de overheveling van taken inzake omgevingshandhaving

van Inez De Coninck, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Wilfried Vandaele, Koen Van den Heuvel en Andries Gryffroy
628 (2020-2021) nr. 3

Recente vragen

Schriftelijke vraag Regelluwe zones - Stand van zaken

van Andries Gryffroy aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
393 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het platform voor zorgvuldige gegevensdeling

van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits
1970 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de visietekst van de VVSG en innovatieve digitale projecten voor lokale besturen

van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits
1972 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de maatregelen en de ambitie in het kader van de energierenovatie

van Johan Danen aan minister Zuhal Demir
1861 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de verplichte installatie van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in niet-residentiële gebouwen

van Sam Van Rooy aan minister Zuhal Demir
1998 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de inplanting van windmolens in natuurgebied

van Sam Van Rooy aan minister Zuhal Demir
1903 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2