Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissies:

en plaatsvervangend lid van de commissies:

Als energiespecialist van de N-VA volg ik het energiedossier nauwgezet op. Mijn expertise als ingenieur, bedrijfsleider van een consultancy bureau in de energiesector en gewezen voorzitter van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is daarbij bijzonder nuttig. In de bevoegde commissie zet ik me in voor het uitwerken van een Vlaamse energievisie en -pact, het promoten van energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik, het slim investeren in duurzame energie, het creëren van een beleidskader dat inspeelt op nieuwe technologieën en ontwikkelingen zoals de batterijtechnologie en het delen van daken voor zonnepanelen,…

Hiernaast ben ik voornamelijk bezig met innovatie en volg ik als gewezen bedrijfsleider de structuren van overheidsbedrijven en overheidsparticipaties op. Verder heb ik een bijzondere belangstelling voor het streekbeleid en de KMO-portefeuille, een eenvoudig en gebruiksvriendelijk instrument om ondernemingen te ondersteunen voor opleiding en advies. Intergemeentelijke samenwerking en de intercommunales zijn twee andere thema’s die ik van nabij opvolg.

Mijn collega’s in het Vlaams Parlement hebben me aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, bezoek dan mijn facebook bladzijde of schrijf je in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft toewijzingen aan het Energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Freya Perdaens, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
948 (2021-2022) nr. 2

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Piet De Bruyn
813 (2020-2021) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex Wonen van 2021

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Allessia Claes, Willem-Frederik Schiltz, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
915 (2020-2021) nr. 4

Recente vragen

Vraag om uitleg over het rapport van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over innovatie in Vlaanderen

van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits
826 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de Vlaamse investeringen in waterstofprojecten

van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits
429 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het verhogen van de productiviteit in Vlaanderen

van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits
305 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de uitspraken van de minister over het Climactrapport

van Staf Aerts aan minister Zuhal Demir
559 (2021-2022)

Vraag om uitleg over een Europees emissiehandelssysteem voor gebouwen en transport

van Robrecht Bothuyne aan minister Zuhal Demir
484 (2021-2022)

Verslag over het ontwerp van decreet houdende een generieke waarborgregeling voor ondernemingen

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Maaike De Vreese
976 (2021-2022) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2