Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissies:

en plaatsvervangend lid van de commissies:

Als energiespecialist van de N-VA volg ik het energiedossier nauwgezet op. Mijn expertise als ingenieur, bedrijfsleider van een consultancy bureau in de energiesector en gewezen voorzitter van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is daarbij bijzonder nuttig. In de bevoegde commissie zet ik me in voor het uitwerken van een Vlaamse energievisie en -pact, het promoten van energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik, het slim investeren in duurzame energie, het creëren van een beleidskader dat inspeelt op nieuwe technologieën en ontwikkelingen zoals de batterijtechnologie en het delen van daken voor zonnepanelen,…

Hiernaast ben ik voornamelijk bezig met innovatie en volg ik als gewezen bedrijfsleider de structuren van overheidsbedrijven en overheidsparticipaties op. Verder heb ik een bijzondere belangstelling voor het streekbeleid en de KMO-portefeuille, een eenvoudig en gebruiksvriendelijk instrument om ondernemingen te ondersteunen voor opleiding en advies. Intergemeentelijke samenwerking en de intercommunales zijn twee andere thema’s die ik van nabij opvolg.

Mijn collega’s in het Vlaams Parlement hebben me aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, bezoek dan mijn facebook pagina of schrijf je in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat vliegtuigexploitanten betreft

van Andries Gryffroy, Tinne Rombouts, Gwenny De Vroe, Inez De Coninck, Stijn De Roo en Piet De Bruyn
1301 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en tot wijziging van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat de introductie van een geïntegreerde lening betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Mercedes Van Volcem, Inez De Coninck, Joke Schauvliege en Wilfried Vandaele
1230 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van resolutie over de kansen van artificiële intelligentie en de voorwaarden voor de implementatie ervan in Vlaanderen

van Stijn De Roo, Andries Gryffroy, Maurits Vande Reyde, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne en Rita Moors
1175 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de Winwinlening en het Vriendenaandeel

van Andries Gryffroy aan minister Jo Brouns
2828 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de voorschotregeling bij het muziekfestival Pukkelpop

van Andries Gryffroy aan minister Jo Brouns
2855 (2021-2022)

Actuele vraag over de overeenkomst tussen de Europese Investeringsbank en Gigarant

van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits
483 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de vaststelling dat elektrische wagens vaker betrokken zijn bij letselongevallen

van Wim Verheyden aan minister Lydia Peeters
2945 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de problemen van bedrijven om hun wagenpark tegen 2026 te elektrificeren

van Wim Verheyden aan minister Lydia Peeters
2932 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de terugbetaling van voorschotten aan het muziekfestival Pukkelpop

van Maurits Vande Reyde aan minister Jo Brouns
2858 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2