Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissies:

en plaatsvervangend lid van de commissies:

Als energiespecialist van de N-VA volg ik het energiedossier nauwgezet op. Mijn expertise als ingenieur, bedrijfsleider van een consultancy bureau in de energiesector en gewezen voorzitter van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is daarbij bijzonder nuttig. In de bevoegde commissie zet ik me in voor het uitwerken van een Vlaamse energievisie en -pact, het promoten van energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik, het slim investeren in duurzame energie, het creëren van een beleidskader dat inspeelt op nieuwe technologieën en ontwikkelingen zoals de batterijtechnologie en het delen van daken voor zonnepanelen,…

Hiernaast ben ik voornamelijk bezig met innovatie en volg ik als gewezen bedrijfsleider de structuren van overheidsbedrijven en overheidsparticipaties op. Verder heb ik een bijzondere belangstelling voor het streekbeleid en de KMO-portefeuille, een eenvoudig en gebruiksvriendelijk instrument om ondernemingen te ondersteunen voor opleiding en advies. Intergemeentelijke samenwerking en de intercommunales zijn twee andere thema’s die ik van nabij opvolg.

Mijn collega’s in het Vlaams Parlement hebben me aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, bezoek dan mijn facebook pagina, instagram pagina, twitter pagina, of schrijf je in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, wat betreft de omzetting van richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen

van Arnout Coel, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Philippe Muyters, Koen Van den Heuvel en Andries Gryffroy
1529 (2022-2023) nr. 2

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 8.2.2 van het Energiedecreet, wat de verbouwlening voor werken aan gemene delen betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck
1515 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de verkoop van in of op appartementsgebouwen of multifunctionele gebouwen opgewekte groene stroom betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck
1501 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de ondersteuning van gascondensatieketels via Mijn VerbouwPremie

van Andries Gryffroy aan minister Zuhal Demir
1290 (2022-2023)

Vraag om uitleg over verbetertrajecten met betrekking tot cybersecurity

van Andries Gryffroy aan minister Jo Brouns
1203 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Ecologiepremie+ - Aanvragen

van Andries Gryffroy aan minister Jo Brouns (Vraag en antwoord)
161 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de implementatie van artificiële intelligentie bij bedrijven

van Stijn De Roo aan minister Jo Brouns
265 (2022-2023)

Verslag van de hoorzittingen over energiedelen

namens Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan, verslag door Staf Aerts en Leo Pieters
1558 (2022-2023) nr. 1

Verslag van de hoorzittingen en gedachtewisseling over het lokale klimaatbeleid

namens Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan, verslag door Wim Verheyden en Rita Moors
1528 (2022-2023) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2