Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissies:

en plaatsvervangend lid van de commissies:

Als energiespecialist van de N-VA volg ik het energiedossier nauwgezet op. Mijn expertise als ingenieur, bedrijfsleider van een consultancy bureau in de energiesector en gewezen voorzitter van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is daarbij bijzonder nuttig. In de bevoegde commissie zet ik me in voor het uitwerken van een Vlaamse energievisie en -pact, het promoten van energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik, het slim investeren in duurzame energie, het creëren van een beleidskader dat inspeelt op nieuwe technologieën en ontwikkelingen zoals de batterijtechnologie en het delen van daken voor zonnepanelen,…

Hiernaast ben ik voornamelijk bezig met innovatie en volg ik als gewezen bedrijfsleider de structuren van overheidsbedrijven en overheidsparticipaties op. Verder heb ik een bijzondere belangstelling voor het streekbeleid en de KMO-portefeuille, een eenvoudig en gebruiksvriendelijk instrument om ondernemingen te ondersteunen voor opleiding en advies. Intergemeentelijke samenwerking en de intercommunales zijn twee andere thema’s die ik van nabij opvolg.

Mijn collega’s in het Vlaams Parlement hebben me aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, bezoek dan mijn facebook pagina of schrijf je in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de voorwaarden voor de aanwijzing van distributienetbeheerders betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
1343 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van resolutie over de nieuwe beheersovereenkomst van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) 2022-2027

van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Maurits Vande Reyde, Björn Rzoska en Caroline Gennez
1366 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat vliegtuigexploitanten betreft

van Andries Gryffroy, Tinne Rombouts, Gwenny De Vroe, Inez De Coninck, Stijn De Roo en Piet De Bruyn
1301 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag VLAIO-premies voor ondernemingen - Ronse

van Andries Gryffroy aan minister Jo Brouns (Vraag en antwoord)
632 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen aan kmo's

van Andries Gryffroy aan minister Jo Brouns
3391 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Regionale steunkaart 2022-2027 - Ondernemingen Ronse

van Andries Gryffroy aan minister Jo Brouns (Vraag en antwoord)
631 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de oversubsidiëring van zonneparken

van Staf Aerts aan minister Zuhal Demir
3623 (2021-2022)

Vraag om uitleg over Mijn VerbouwPremie voor stookolie- en gasketels

van Staf Aerts aan minister Zuhal Demir
3634 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het uitstel van de beslissing van de Vlaamse Regering in het Ventilusdossier

van Staf Aerts aan minister Zuhal Demir
3668 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2