Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissies:

en plaatsvervangend lid van de commissies:

Als energiespecialist van de N-VA volg ik het energiedossier nauwgezet op. Mijn expertise als ingenieur, bedrijfsleider van een consultancy bureau in de energiesector en gewezen voorzitter van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is daarbij bijzonder nuttig. In de bevoegde commissie zet ik me in voor het uitwerken van een Vlaamse energievisie en -pact, het promoten van energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik, het slim investeren in duurzame energie, het creëren van een beleidskader dat inspeelt op nieuwe technologieën en ontwikkelingen zoals de batterijtechnologie en het delen van daken voor zonnepanelen,…

Hiernaast ben ik voornamelijk bezig met innovatie en volg ik als gewezen bedrijfsleider de structuren van overheidsbedrijven en overheidsparticipaties op. Verder heb ik een bijzondere belangstelling voor het streekbeleid en de KMO-portefeuille, een eenvoudig en gebruiksvriendelijk instrument om ondernemingen te ondersteunen voor opleiding en advies. Intergemeentelijke samenwerking en de intercommunales zijn twee andere thema’s die ik van nabij opvolg.

Mijn collega’s in het Vlaams Parlement hebben me aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, bezoek dan mijn facebook bladzijde of schrijf je in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over een Vlaams sociaal-economisch relanceplan na de coronacrisis

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Maaike De Vreese, Kurt Vanryckeghem en Andries Gryffroy
352 (2019-2020) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een Vlaamse agendasetting van het werkprogramma van de Europese Commissie 2021

van Karl Vanlouwe, Cathy Coudyser, Maarten De Veuster, Philippe Muyters, Joris Nachtergaele en Andries Gryffroy
323 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de Vlaamse bijdrage aan de VN-klimaatconferentie (COP25) in Madrid

van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Freya Perdaens
160 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de steun voor de energie-intensieve industrie

van Andries Gryffroy aan minister Zuhal Demir
2870 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over windturbines in Vlaanderen

van Andries Gryffroy aan minister Zuhal Demir
3010 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de oproep van het middenveld voor een duurzaam economisch relanceplan door in te zetten op renovaties

van Andries Gryffroy aan minister Zuhal Demir
3098 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

van de Vlaamse Regering
18-A (2019-2020) nr. 1

Vraag om uitleg over extra ondersteuning aan FNG en het sociaal overleg

van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits
3015 (2019-2020)

Vraag om uitleg over eventuele steunmaatregelen voor FNG

van Kurt Vanryckeghem aan minister Hilde Crevits
2961 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2