Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissies:

en plaatsvervangend lid van de commissies:

Als energiespecialist van de N-VA volg ik het energiedossier nauwgezet op. Mijn expertise als ingenieur, bedrijfsleider van een consultancy bureau in de energiesector en gewezen voorzitter van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is daarbij bijzonder nuttig. In de bevoegde commissie zet ik me in voor het uitwerken van een Vlaamse energievisie en -pact, het promoten van energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik, het slim investeren in duurzame energie, het creëren van een beleidskader dat inspeelt op nieuwe technologieën en ontwikkelingen zoals de batterijtechnologie en het delen van daken voor zonnepanelen,…

Hiernaast ben ik voornamelijk bezig met innovatie en volg ik als gewezen bedrijfsleider de structuren van overheidsbedrijven en overheidsparticipaties op. Verder heb ik een bijzondere belangstelling voor het streekbeleid en de KMO-portefeuille, een eenvoudig en gebruiksvriendelijk instrument om ondernemingen te ondersteunen voor opleiding en advies. Intergemeentelijke samenwerking en de intercommunales zijn twee andere thema’s die ik van nabij opvolg.

Mijn collega’s in het Vlaams Parlement hebben me aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, bezoek dan mijn facebook bladzijde of schrijf je in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende invoering van een systeem van garanties van oorsprong voor gas, warmte en koude

van Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Rob Beenders en Johan Danen
1945 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het OCMW als promotor van het rationeel energiegebruik en het gebruik van de hernieuwbare energiebronnen

van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Valerie Taeldeman en Piet De Bruyn
1917 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de stimulering van telewerken in het Vlaamse bedrijfsleven

van Daniëlle Vanwesenbeeck, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Sonja Claes en Miranda Van Eetvelde
1950 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het vlak van onderzoek en ontwikkeling (O&O)

van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits
338 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het klimaat- en energierapport voor alle Vlaamse gemeenten

van Andries Gryffroy aan minister Lydia Peeters
15 (2019)

Schriftelijke vraag Muurisolatie - REG-premies 2018

van Andries Gryffroy aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
172 (2018-2019)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de financiering door Vlaanderen van het kernreactorproject MYRRHA

van Johan Danen aan minister Hilde Crevits
341 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de verstrenging van het S-peil voor nieuwbouwwoningen

van Robrecht Bothuyne aan minister Zuhal Demir
160 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de stand van zaken van geothermie in de Kempen en de toekomstplannen

van Johan Danen aan minister Zuhal Demir
62 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2