Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissies:

en plaatsvervangend lid van de commissies:

Als energiespecialist van de N-VA volg ik het energiedossier nauwgezet op. Mijn expertise als ingenieur, bedrijfsleider van een consultancy bureau in de energiesector en gewezen voorzitter van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is daarbij bijzonder nuttig. In de bevoegde commissie zet ik me in voor het uitwerken van een Vlaamse energievisie en -pact, het promoten van energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik, het slim investeren in duurzame energie, het creëren van een beleidskader dat inspeelt op nieuwe technologieën en ontwikkelingen zoals de batterijtechnologie en het delen van daken voor zonnepanelen,…

Hiernaast ben ik voornamelijk bezig met innovatie en volg ik als gewezen bedrijfsleider de structuren van overheidsbedrijven en overheidsparticipaties op. Verder heb ik een bijzondere belangstelling voor het streekbeleid en de KMO-portefeuille, een eenvoudig en gebruiksvriendelijk instrument om ondernemingen te ondersteunen voor opleiding en advies. Intergemeentelijke samenwerking en de intercommunales zijn twee andere thema’s die ik van nabij opvolg.

Mijn collega’s in het Vlaams Parlement hebben me aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier. Daarnaast ben ik plaatsvervanger in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en in het Comité van de Regio’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, bezoek dan mijn facebook bladzijde of schrijf je in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de wijziging van de voorwaarden voor de vermindering van de onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele
1846 (2018-2019) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van energie-efficiëntie in bedrijven via een eengemaakte premie

van Andries Gryffroy, Elke Wouters, Matthias Diependaele, Wilfried Vandaele, Jos Lantmeeters en Axel Ronse
1821 (2018-2019) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de mogelijkheden om ontginningsgebieden en haventerreinen tijdelijk in te richten voor de organisatie van lawaaisporten

van Bart Nevens, Herman Wynants, Axel Ronse, Peter Wouters, Andries Gryffroy en Jos Lantmeeters
1766 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - woensdag 06 februari 2019 10.41u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - woensdag 06 februari 2019 11.13u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - woensdag 06 februari 2019 11.53u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de noodzakelijke acties voor een globaal renovatieplan voor Vlaanderen

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Johan Danen en Willem-Frederik Schiltz
1568 (2017-2018) nr. 2

Verslag over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de noodzakelijke acties voor een globaal renovatieplan voor Vlaanderen

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Johan Danen en Willem-Frederik Schiltz
1568 (2017-2018) nr. 2

Actuele vraag over de verminderde steun voor dakisolatie

van Robrecht Bothuyne aan minister Lydia Peeters
296 (2018-2019)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2