Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissies:

en plaatsvervangend lid van de commissies:

Als energiespecialist van de N-VA volg ik het energiedossier nauwgezet op. Mijn expertise als ingenieur, bedrijfsleider van een consultancy bureau in de energiesector en gewezen voorzitter van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is daarbij bijzonder nuttig. In de bevoegde commissie zet ik me in voor het uitwerken van een Vlaamse energievisie en -pact, het promoten van energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik, het slim investeren in duurzame energie, het creëren van een beleidskader dat inspeelt op nieuwe technologieën en ontwikkelingen zoals de batterijtechnologie en het delen van daken voor zonnepanelen,…

Hiernaast ben ik voornamelijk bezig met innovatie en volg ik als gewezen bedrijfsleider de structuren van overheidsbedrijven en overheidsparticipaties op. Verder heb ik een bijzondere belangstelling voor het streekbeleid en de KMO-portefeuille, een eenvoudig en gebruiksvriendelijk instrument om ondernemingen te ondersteunen voor opleiding en advies. Intergemeentelijke samenwerking en de intercommunales zijn twee andere thema’s die ik van nabij opvolg.

Mijn collega’s in het Vlaams Parlement hebben me aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, bezoek dan mijn facebook bladzijde of schrijf je in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de Vlaamse bijdrage aan de VN-klimaatconferentie (COP25) in Madrid

van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Freya Perdaens
160 (2019-2020) nr. 1

Amendement op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2020

van Freya Perdaens, Tinne Rombouts, Gwenny De Vroe, Andries Gryffroy, Koen Van den Heuvel en Wilfried Vandaele
152 (2019-2020) nr. 2

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het verkrijgen van groenestroomcertificaten bij uitbreidingen aan productie-installaties voor zonne-energie

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Jos Lantmeeters
1916 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Betere digitale dienstverlening aan ondernemers - Projectoproep

van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
155 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de innovatiesteun aan kmo's

van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits
1057 (2019-2020)

Actuele vraag over cybersecurity bij Vlaamse bedrijven

van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits
269 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de visietekst 'Een duurzame energievoorziening voor België' van de werkgroep Metaforum van de KU Leuven

van Robrecht Bothuyne aan minister Zuhal Demir
912 (2019-2020)

Verslag van de hoorzitting over de voorstellen van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) voor een nieuwe tariefstructuur voor periodieke distributienettarieven van elektriciteit voor klanten met een kleinverbruiksmeetinrichting

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Robrecht Bothuyne
192 (2019-2020) nr. 1

Vraag om uitleg over de renovatiekosten om het Vlaamse woningpatrimonium aan te passen aan de kwaliteits- en energetische vereisten

van Robrecht Bothuyne aan minister Zuhal Demir
878 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2