Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissies:

en plaatsvervangend lid van de commissies:

Als energiespecialist van de N-VA volg ik het energiedossier nauwgezet op. Mijn expertise als ingenieur, bedrijfsleider van een consultancy bureau in de energiesector en gewezen voorzitter van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is daarbij bijzonder nuttig. In de bevoegde commissie zet ik me in voor het uitwerken van een Vlaamse energievisie en -pact, het promoten van energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik, het slim investeren in duurzame energie, het creëren van een beleidskader dat inspeelt op nieuwe technologieën en ontwikkelingen zoals de batterijtechnologie en het delen van daken voor zonnepanelen,…

Hiernaast ben ik voornamelijk bezig met innovatie en volg ik als gewezen bedrijfsleider de structuren van overheidsbedrijven en overheidsparticipaties op. Verder heb ik een bijzondere belangstelling voor het streekbeleid en de KMO-portefeuille, een eenvoudig en gebruiksvriendelijk instrument om ondernemingen te ondersteunen voor opleiding en advies. Intergemeentelijke samenwerking en de intercommunales zijn twee andere thema’s die ik van nabij opvolg.

Mijn collega’s in het Vlaams Parlement hebben me aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, bezoek dan mijn facebook pagina, instagram pagina, twitter pagina, of schrijf je in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium

van Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Inez De Coninck, Koen Van den Heuvel en Andries Gryffroy
194 (2019-2020) nr. 15

Voorstel van decreet tot vervanging van artikel 15.3.5/18 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de overgangsregeling van de gewijzigde aanwijzingsvoorwaarden voor distributienetbeheerders betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck
1575 (2022-2023) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet over de doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Andries Gryffroy, Kurt Vanryckeghem en Allessia Claes
1544 (2022-2023) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2023 - Studie stadsboulevard Deinze

van Andries Gryffroy aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
615 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Oekraïnelening - Stand van zaken

van Andries Gryffroy aan minister Jo Brouns (Vraag en antwoord)
220 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de versoepeling van de energiesteun aan bedrijven

van Andries Gryffroy aan minister Jo Brouns
1389 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzittingen en gedachtewisseling over de klimaatmaatregelen in de transportsector

namens Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan, verslag door Wim Verheyden en Willem-Frederik Schiltz
1621 (2022-2023) nr. 1

Verslag van de hoorzittingen en gedachtewisseling over de klimaatmaatregelen in de transportsector

namens Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan, verslag door Wim Verheyden en Willem-Frederik Schiltz
1621 (2022-2023) nr. 1

Verslag van de hoorzittingen en gedachtewisseling over de klimaatmaatregelen in de transportsector

namens Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan, verslag door Wim Verheyden en Willem-Frederik Schiltz
1621 (2022-2023) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2