Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissies:

en plaatsvervangend lid van de commissies:

Als energiespecialist van de N-VA volg ik het energiedossier nauwgezet op. Mijn expertise als ingenieur, bedrijfsleider van een consultancy bureau in de energiesector en gewezen voorzitter van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is daarbij bijzonder nuttig. In de bevoegde commissie zet ik me in voor het uitwerken van een Vlaamse energievisie en -pact, het promoten van energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik, het slim investeren in duurzame energie, het creëren van een beleidskader dat inspeelt op nieuwe technologieën en ontwikkelingen zoals de batterijtechnologie en het delen van daken voor zonnepanelen,…

Hiernaast ben ik voornamelijk bezig met innovatie en volg ik als gewezen bedrijfsleider de structuren van overheidsbedrijven en overheidsparticipaties op. Verder heb ik een bijzondere belangstelling voor het streekbeleid en de KMO-portefeuille, een eenvoudig en gebruiksvriendelijk instrument om ondernemingen te ondersteunen voor opleiding en advies. Intergemeentelijke samenwerking en de intercommunales zijn twee andere thema’s die ik van nabij opvolg.

Mijn collega’s in het Vlaams Parlement hebben me aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, bezoek dan mijn facebook bladzijde of schrijf je in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, het decreet van 5 juli 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de subsidieregeling betreft

van Axel Ronse, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Inez De Coninck, Kurt Vanryckeghem en Andries Gryffroy
805 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over een Vlaamse insteek voor de Europese digitaliseringsagenda

van Karl Vanlouwe, Karin Brouwers, Gwendolyn Rutten, Cathy Coudyser, Vera Jans en Andries Gryffroy
830 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de plaatsing van een elektronische meter zonder communicatiemiddel en het vermijden van het meermaals aanrekenen van elektriciteitsdistributienettarieven voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck
772 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de mededeling van de Europese Commissie over haar mondiale aanpak van onderzoek en innovatie

van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits
3863 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de adviezen met betrekking tot de visienota 'Clean Power for Transport'

van Andries Gryffroy aan minister Lydia Peeters
3977 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Artificiële intelligentie - Bevoegdheidsverdeling en samenwerking

van Andries Gryffroy aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1007 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de productie van groene waterstof in Vlaanderen

van Robrecht Bothuyne aan minister Hilde Crevits
3841 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het vriendenaandeel

van Maurits Vande Reyde aan minister Hilde Crevits
3859 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de waarschuwing tegen het (massale) gebruik van timers door onder meer zonnepaneeleigenaars

van Carmen Ryheul aan minister Zuhal Demir
3649 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2