Economie, ondernemerschap en innovatie

De beleidsnota economie, werk, wetenschap en innovatie vertrekt vanuit een belangrijke doelstelling: ‘In 2020 wil Vlaanderen tot de top-vijf van Europese regio’s horen met een werkzaamheidsgraad van 76% en een besteding van 3% in onderzoek en ontwikkeling’. Vlaanderen kan met andere woorden niet achterblijven en zal een tandje moeten bijsteken. We weten allemaal dat dit bijzonder grote uitdagingen zijn, maar een gedegen beleid start met een doordachte en realistische visie.

 

Economie, innovatie en werk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit Vlaanderen willen we sterk inzetten op meer jobs. Het blijft een belangrijke uitdagingen om iedereen aan de slag te krijgen. Het hebben van werk en een vast inkomen is de beste garantie tegen armoede en voor welvaart, maar ook een voorwaarde om onze sociale zekerheid in stand te houden. Daarvoor moeten er voldoende arbeidsplaatsen zijn. De ondernemers staan daarvoor garant. Vandaar is een stimulerend en aantrekkelijk ondernemersklimaat cruciaal. Vlaanderen heeft een ondernemende traditie met tal van familiebedrijven, KMO’s en industrie. Het is de taak van de overheid om een optimaal klimaat te garanderen en een beleid gericht op de start-groei-stop en van ondernemingen.

Een goed draaiende economie steunt op een competitief, concurrentieel en bloeiend ondernemersklimaat. Wij beschouwen de ondernemers als een belangrijke spil voor een bruisende arbeidsmarkt.

Wetenschap en innovatie zijn cruciaal om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en onze positie in Europa en de wereld te versterken.

 

Link naar de standpunten van de N-VA: http://www.n-va.be/standpunten/economie-werk-en-ondernemen

Nieuws over dit onderwerp

Vlaamse instrumenten om slapend spaargeld te activeren hebben boost nodig

De Vlaamse instrumenten om 'slapend' spaargeld te activeren, hebben volgens Vlaams parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) "een boost" nodig. Zo doet de winwinlening het niet slecht, maar blijft dat …

Slimme Regio Vlaanderen

Ons conceptnota rond het implementeren van het “vuurtorenmodel” om Vlaanderen “Slimmer” te maken werd dit jaar enthousiast onthaald! Wat betekent dit precies?   Om ons voorstel goed te begrijpen …

Federale tool cybersecurity is one-shot en creëert enkel verwarring bij de Vlaamse Ondernemingen

Federale tool cybersecurity is one-shot en creëert enkel verwarring bij de Vlaamse Ondernemingen, want Vlaanderen werkt al met tal van structurele maatregelen. Digitalisering geeft veel kansen, …