Economie, ondernemerschap en innovatie

De beleidsnota economie, werk, wetenschap en innovatie vertrekt vanuit een belangrijke doelstelling: ‘In 2020 wil Vlaanderen tot de top-vijf van Europese regio’s horen met een werkzaamheidsgraad van 76% en een besteding van 3% in onderzoek en ontwikkeling’. Vlaanderen kan met andere woorden niet achterblijven en zal een tandje moeten bijsteken. We weten allemaal dat dit bijzonder grote uitdagingen zijn, maar een gedegen beleid start met een doordachte en realistische visie.

 

Economie, innovatie en werk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit Vlaanderen willen we sterk inzetten op meer jobs. Het blijft een belangrijke uitdagingen om iedereen aan de slag te krijgen. Het hebben van werk en een vast inkomen is de beste garantie tegen armoede en voor welvaart, maar ook een voorwaarde om onze sociale zekerheid in stand te houden. Daarvoor moeten er voldoende arbeidsplaatsen zijn. De ondernemers staan daarvoor garant. Vandaar is een stimulerend en aantrekkelijk ondernemersklimaat cruciaal. Vlaanderen heeft een ondernemende traditie met tal van familiebedrijven, KMO’s en industrie. Het is de taak van de overheid om een optimaal klimaat te garanderen en een beleid gericht op de start-groei-stop en van ondernemingen.

Een goed draaiende economie steunt op een competitief, concurrentieel en bloeiend ondernemersklimaat. Wij beschouwen de ondernemers als een belangrijke spil voor een bruisende arbeidsmarkt.

Wetenschap en innovatie zijn cruciaal om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en onze positie in Europa en de wereld te versterken.

 

Link naar de standpunten van de N-VA: http://www.n-va.be/standpunten/economie-werk-en-ondernemen

Nieuws over dit onderwerp

Technologie voor Werkbaar Werk

Op 8 februari stelde ik een Actuele Vraag aan Minister Brouns over technologie voor werkbaar werk. Technologische ontwikkelingen worden ingezet om werknemers te ondersteunen. Om zware taken te …

12% van de Vlaamse ondernemingen deden beroep op corona compensatiepremie

Als gevolg van de coronamaatregelen kenden talloze ondernemingen een serieuze omzetdaling. Om hen financieel te ondersteunen, riep de Vlaamse Regering in mei 2020 de coronacompensatiepremie in het …

Meer starters in Vlaanderen dan andere gewesten

In de media verschijnen artikels over het aantal faillissementen in België.  Sinds 2019 dalen deze, enkel in Vlaanderen stijgen ze.  Een analyse van deze faillissementscijfers, maar dan in combinatie …