Voor 2014 was de regulator voor elektriciteit en aardgas een regulator met weinig bevoegdheden. Na de 6de staatshervorming kwam de bevoegdheid van tarieven voor de distributienetten naar de gewesten. En plots werd de VREG een belangrijke regulator. Bijkomend kwamen nog andere taken bij: alles rond waterstof, CO2, warmtenetten. Wat niet tot hun bevoegdheid behoorde was water en riolering.  En daarom hebben we alles samengebracht, maar tegelijk ook de governance gewijzigd. Niet 1 directeur maar een college van 3 directeuren, een kleinere raad van bestuur en een adviserende expertenpanel. Deze governance past dan ook beter bij een belangrijke regulator die toch wel ons dagelijks leven beïnvloedt. 

Hier vindt je alle documenten over het voorstel van decreet! 

Onderwerpen