Digitaal Kompas

“We roepen de Europese Commissie op tot meer aandacht voor digitale vaardigheden voor burgers en werknemers. Willen we Europa aan kop van de digitale trein krijgen, moeten we hier echt meer op inzetten. Daarnaast vragen we ook een snelle uitrol van 5G en moet er werk gemaakt worden van meer Europese opslagruimte en cloudcenters”, aldus Karl Vanlouwe.

Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie

“We vragen om ook te blijven investeren in Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie. Op vlak van digitalisering van publieke diensten, wijzen we op de noodzaak van flexibele regelgeving die experimenten met digitale dienstverlening mogelijk maakt”, zegt Cathy Coudyser.

Onderzoek

“Er moet een betere koppeling worden gemaakt tussen universiteiten, kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Daarom vragen we de Europese Commissie om de Europese onderzoeksprojecten en -budgetten meer te bundelen. Daarnaast willen we dat er wordt ingezet op de uitbouw en ontwikkeling van een echte Europese onderzoeksruimte”, aldus Andries Gryffroy.