In het verleden werd reeds decretaal bepaald dat Fluvius als noodleverancier elektriciteit en gas moeten blijven leveren aan klanten van leveranciers die in moeilijkheden zitten. Dit decreet bepaalde echter dat noodlevering enkel mogelijk was bij faling van een leverancier. In het Vlaams Parlement ligt nu een decreet voor van de meerderheidspartijen om ook de klanten van leveranciers die vervat zitten in een gerechtelijke reorganisatie bij een noodleverancier onder te brengen.

Leveranciers kunnen ook de in problemen komen door stijgende prijzen

Een gerechtelijke reorganisatie houdt immers in dat de leverancier niet worden failliet verklaard behoudens op eigen aangifte en, indien de schuldenaar een rechtspersoon is, deze niet gerechtelijk kan worden ontbonden. Zo kon het dus zijn mensen wiens leverancier verwikkeld is een gerechtelijke procedure, geen beroep konden doen op Fluvius als noodleverancier.

Dit decreet komt er omdat in andere landen leveranciers effectief in de problemen komen door de uitzonderlijke omstandigheden op de energiemarkten. In Vlaanderen zijn er voorlopig geen leveranciers die in dezelfde situatie verkeren. Maar om voorbereid te zijn op alle mogelijke problemen, zorgen de indieners van dit decreet ervoor dat in elk scenario de bevoorrading verzekerd zal zijn.

“Hiermee verhogen we de rechtszekerheid voor de klanten, maar vermijden we ook dat kosten door de schuldregeling van een gerechtelijke reorganisatie en bijkomende kosten opgebouwd tijdens deze procedure, gesolidariseerd worden op de energiefactuur”, zegt Gryffroy.

Het voorstel van decreet werd woensdag besproken en goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Onderwerpen