Dat Vlamingen steeds vaker hernieuwbare energie produceren is goed voor het milieu, maar nadelig voor het elektriciteitsnet. Tenminste als het op dezelfde manier gebruikt wordt als nu. Opstoppingen in het net kunnen ertoe leiden dat de hernieuwbare energieproductie afgeschakeld wordt. De netbeheerder wordt dan weer geconfronteerd met dure investeringen in zwaardere kabels. Het is dus beter om mensen aan te raden te verbruiken op momenten dat de productie piekt, en de elektriciteit dus goedkoop is, en minder te verbruiken wanneer er minder productie is.

Energietarieven op maat

“De huidige tariefformules, dag-nachttarief incluis, zetten consumenten niet aan om op in te spelen op de wisselende productie van wind- of zonne-energie”, stelt Gryffroy. “Energietarieven op maat doen dat wel: lagere tarieven bij meer productie en minder vraag , hogere tarieven bij minder productie en meer vraag. Dan kan de consument zijn verbruiksgedrag écht aanpassen. Met de digitalisering de komende vijftien jaar zal trouwens enorm veel mogelijk zijn, zoals het automatisch aanschakelen van huishoudtoestellen.”

Onderwerpen