Inzetten op kernversterkend beleid

De economische gevolgen van de coronacrisis zullen nog even nazinderen, niet alleen voor onze gezinnen en ondernemingen, maar ook voor de Vlaamse steden en gemeenten. De leegstand van handelspanden in Vlaamse steden en gemeenten neemt sinds 2019 toe. Volgens verwachtingen zullen tegen het einde van 2021 maar liefst 3.000 extra handelspanden leegstaan, voornamelijk in de binnensteden. “De coronacrisis heeft zware economische gevolgen gehad voor onze Vlaamse ondernemingen en zelfstandigen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de leegstand toegenomen is. We moeten dus meer inzetten op kernversterkend beleid en de steden en gemeenten nog aantrekkelijker maken, opdat de handelskernen weer volop kunnen bloeien,” zegt Gryffroy.

Enkel in Vlaams-Brabant geen achteruitgang merkbaar

Globaal gezien staat dus 11,1 procent van de handelspanden in Vlaanderen leeg. Indien de cijfers verder opgesplitst worden op provinciaal niveau, blijkt dat de leegstand vergroot in nagenoeg alle Vlaamse provincies ten opzichte van de voorgaande jaren. Enkel in de provincie Vlaams-Brabant blijft de leegstand stabiel op zo’n 10,4 procent. In de provincie Limburg is de achteruitgang het grootst: van 12,3 procent in 2020 naar 13,6 procent in 2021. Voor de overige provincies gaat het over 11,4 procent in Antwerpen, 10,4 procent in Oost-Vlaanderen en 10,3 procent in West-Vlaanderen.