Tijdens de vele gesprekken met andere Europese regio’s op de klimaatconferentie in Glasgow viel op dat het Vlaamse klimaatbeleid helemaal niet zo slecht is als vaak wordt beweerd, bevestigt ook Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy. 

‘Veel andere regio’s hebben doelstellingen die een stuk lager liggen dan die van Vlaanderen en zoeken verwoed naar bijkomende maatregelen om die te halen’, zegt Andries. ‘Behalve Brussel en Wallonië dan: zij formuleren de totaal onrealistische doelstelling om 55 procent minder uit te stoten in vergelijking met 2005, maar concrete maatregelen hebben ze niet.’ Vlaanderen maakt wel duidelijke keuzes. Twee daarvan springen meteen in het oog:

1. Elektrische wagens

Bij de aankoop van een wagen kunnen vanaf 2029 enkel nog elektrische modellen worden ingeschreven. Daaraan zijn drie heldere voorwaarden gekoppeld: het aanbod aan elektrische wagens moet voldoende groot zijn, de aankoopprijzen mogen niet hoger zijn dan die van wagens met een verbrandingsmotor, en er moeten voldoende laadpunten zijn. Vooral dat laatste wordt een hele uitdaging.

2. Renovatie van woningen

Een tweede opvallende maatregel gaat over de EPC-score (het energieprestatiecertificaat, red.) van woningen. Wie vanaf 2023 een huis koopt met een score slechter dan D, moet binnen vijf jaar na de aankoop de nodige renovaties uitvoeren om die score op te krikken naar D of beter. In de meeste gevallen volstaat een uitstekende dakisolatie om een D te halen. Het gaat hier dus om echt energieverslindende woningen. De koper zal die sowieso willen renoveren om zijn energiefactuur te verlagen. De Vlaamse overheid zal daarbij ondersteunen met renteloze leningen tot 20.000 euro, bovenop de bestaande premies om mensen financieel te helpen bij de renovatiewerken. Wie meer renoveert dan verplicht, kan zelfs tegen negatieve interest lenen. De koper die renoveert krijgt in dat geval dus geld toe. Ook wie de eigen bestaande woning wil renoveren, zal kunnen lenen tegen betere voorwaarden.