Vlaamse instrumenten om slapend spaargeld te activeren hebben boost nodig

Door Andries Gryffroy op 21 november 2022, over deze onderwerpen: Economie, ondernemerschap en innovatie

De Vlaamse instrumenten om 'slapend' spaargeld te activeren, hebben volgens Vlaams parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) "een boost" nodig. Zo doet de winwinlening het niet slecht, maar blijft dat instrument ruim onder de cijfers van vorig jaar. Het vriendenaandeel geraakt maar moeilijk uit de startblokken en ook het aantal goedgekeurde dossiers voor het Welvaarstsfonds blijft beperkt. "Werk aan de winkel", meent Gryffroy, die cijfers heeft opgevraagd bij minister van Economie Jo Brouns (CD&V).

Tijdens de coronacrisis werkte de Vlaamse regering aan instrumenten om de solvabiliteit van Vlaamse ondernemingen te versterken door 'slapend' spaargeld te activeren, namelijk het welvaartsfonds, de winwinlening en het vriendenaandeel.

De winwinlening bestaat al langer, meer bepaald sinds 2006. Via de winwinlening wil de Vlaamse overheid particulieren aanmoedigen om een achtergestelde lening te verstrekken aan bevriende zelfstandigen en kmo's. In de coronacrisis is de werking uitgebreid en versoepeld: particulieren kunnen tot 75.000 euro lenen en kunnen - in samenspraak - de looptijd bepalen tussen 5 en 10 jaar. De particulier krijgt daarvoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5 procent op het openstaande kapitaal van de lening. 

De uitbreiding bleek een succes. In 2021 sloten de Vlaamse kmo's 8.668 winwinleningen. Dat was goed voor een bedrag van bijna 152 miljoen euro. Maar de sterke groei van het instrument lijkt voorbij. Tot nog toe werden er dit jaar 4.000 dossiers goedgekeurd, goed voor een bedrag van circa 90 miljoen euro. "Dat blijft een aanzienlijk bedrag, maar ik roep de minister op om geen kansen te laten liggen en het potentieel van de winwinlening meer te benutten", stelt Gryffroy.

Naast de winwinlening lanceerde de regering in februari 2021 een tweede instrument: het vriendenaandeel. Dat instrument moedigt particulieren aan om rechtstreeks kapitaal te investeren in kmo's.  De particuliere investeerder krijgt in ruil gedurende 5 jaar een belastingkrediet van 2,5 procent op het geïnvesteerde bedrag. Een kmo kan zo tot 300.000 euro extra kapitaal ophalen.

Sinds de lancering werden er 451 vriendenaandelen geregistreerd bij PMV, voor een totaal bedrag van 1,09 miljoen euro. "In tegenstelling tot de winwinlening hinkt het vriendenaandeel achterop. Nochtans biedt het vriendenaandeel heel wat troeven voor de onderneming en wordt aandeelhouderschap fiscaal gestimuleerd. De trage start toont aan dat er moet geïnvesteerd worden in een betere en bredere bekendmaking", meent Gryffroy. 

Ten slotte is er het Welvaartsfonds dat zich focust op kapitaalparticipaties en achtergestelde leningen. In tegenstelling tot het voorziene kapitaal van 500 miljoen euro heeft het fonds vandaag 205 miljoen euro ter beschikking. Tot op heden werden er 120 dossiers onderzocht. Daarvan werden amper twee dossiers afgesloten voor een budget van 4 miljoen euro. Bijkomend zijn er nog drie dossiers goedgekeurd voor een bedrag van 15,8 miljoen euro.

Volgens Gryffroy is er nog een "enorm potentieel" voor het Welvaartsfonds. "Twee jaar na de lancering is het belangrijk dat het fonds een versnelling hoger schakelt om de Vlaamse economie te ondersteunen en mee de omslag naar een duurzame economie te helpen bewerkstelligen. Werk aan de winkel dus", besluit het N-VA-parlementslid.

BRON: BELGA

BRUSSEL 21/11 14:50

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is