Vlaams Parlement zet met ruime meerderheid licht op groen voor verbod op vervanging of plaatsing van stookolieketels vanaf 2022

Door Andries Gryffroy op 21 oktober 2021, over deze onderwerpen: Energie

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde op woensdag 20 oktober een voorstel van decreet goed van Vlaams Parlementsleden Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) teneinde een verbod op de vervanging of plaatsing stookolieketels in te voeren vanaf januari 2022. Dit verbod geldt enkel als er een aardgasnet in de straat aanwezig is. “We zijn verheugd om te zien dat de meeste partijen zich aansluiten bij dit decreet. De eerste stap is altijd de moeilijkste om te zetten, maar het is beter een kleine stap te zetten dan helemaal geen stap,” aldus de indieners.

Zowel het Vlaams Regeerakkoord als het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) zetten beiden in op het fors verminderen van de CO2-uitstoot in alle sectoren, waaronder dus ook de (niet)-residentiële gebouwensector. Daarom dienden de Vlaamse meerderheidspartijen een voorstel van decreet in waarmee het vanaf 1 januari 2022 niet langer mogelijk zal zijn, om een stookolieketel te vervangen door een andere stookolieketel, tenzij er geen aardgasnet in de straat aanwezig is.  Het vervangen van individuele onderdelen van een bestaande verwarmingsinstallatie, zoals de branderkop, kan wel nog. Verder voorziet het decreet in de uitbouw van een databank  energieproductie, opdat men meer zicht kan krijgen op de gebruikte hoofdverwarming per gebouw. 

“Als we kijken naar de cijfers, zien we dat er in nieuwbouw ongeveer 37 stookolieketels per jaar worden geplaatst, ofwel 0,12 procent van het totaal aan nieuwe gebouwen per jaar. In het geval van een ingrijpende energetische renovatie gaat het om acht stookolieketels per jaar. Dat is 0,37 procent van het totaal. De impact voor burgers is dus klein, terwijl dit verbod een groot effect kan hebben op zowel klimaat als bodemkwaliteit,” stellen de indieners.

Studies tonen aan dat van alle brandstoffen stookolie het meest vervuilend is. Daarom willen de indieners weg van deze fossiele brandstof. “Ondanks een dalende trend had stookolie in 2019 nog steeds een aandeel van 35% in de broeikasgasemissies van de residentiële en niet-residentiële gebouwensector en een aandeel van 10% in de totale niet-ETS broeikasgasemissies in Vlaanderen. Een uitfasering van stookolieketels kan dus een aanzienlijke bijdrage leveren tot de Vlaamse niet-ETS reductiedoelstelling op korte (2030) en lange (2050) termijn,” aldus de indieners van het voorstel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is