Tussenkomst Economie tijdens de begrotingsdebatten

Door Andries Gryffroy op 17 december 2020, over deze onderwerpen: Economie, ondernemerschap en innovatie

We hadden gehoopt om van 2021 het jaar van de relance te maken, maar het ziet ernaar uit dat ook volgend jaar overschaduwd zal worden door de coronacrisis. In 2020 is de Vlaamse en de mondiale economie in een zware recessie terecht gekomen. De drastische maatregelen om het virus in te dijken, hebben de Vlaamse economie hard getroffen. Ondernemingen gaan door woelig vaarwater. Sommigen zijn nog steeds gesloten. Toch hebben veel ondernemingen zich de voorbije maanden van hun meest creatieve en innovatieve kant laten zien. De werkelijke impact blijft echter onduidelijk. Laten we hopen op het beste, maar ons toch voorbereiden op het ergste.

Daarom heb ik steeds geijverd voor een breed pakket aan initiatieven om de kapitaalstructuur en de solvabiliteit te versterken. Overheidsbedrijven en de overheid zelf moeten nog sneller hun facturen betalen. Er zijn de waarborgen via het Waarborgfonds, de achtergestelde leningen, de winwinlening en het winwinaandeel, het welvaartsfonds en straks ook het vriendenaandeel. Het is belangrijk om burgers met spaarcenten te motiveren, via een belastingskrediet, om te investeren in ondernemingen ofwel via een lening ofwel via de versterking van het kapitaal. Maar de overheidsmiddelen moeten verantwoord, efficiënt en doelmatig worden ingezet met het oog op maximale effectiviteit en de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen. Laat ons daarom alle maatregelen, en niet alleen deze in het kader van de coronacrisis, permanent evalueren op hun doelmatigheid. Het is immers belangrijk dat maatregelen kunnen worden bijgestuurd, indien ze niet het gewenste effect hebben.

We moeten ook blijvend op onze hoede zijn om strategische sectoren, sleutelondernemingen en beloftevolle, maar kwetsbare start-ups en scale-ups te beschermen tegen vijandige buitenlandse overnames.

De relance staat niet alleen in het teken van het herstel van de economische activiteit. Het moet vooral ons economisch systeem robuuster, wendbaarder en duurzamer maken. Onze fractie heeft steeds aangedrongen om deze disruptieve crisis aan te grijpen om na te denken over onze economie van de toekomst. De factuur weegt zwaar door. Daar moet dan een wervend toekomstproject tegenover staan. Bij iedere crisis zien we vertwijfeling en onzekerheid, maar we merken ook dat mensen en ondernemingen zichzelf overstijgen. Een crisis wakkert creativiteit en inventiviteit aan. De afgelopen maanden toonden onze ondernemers een enorme veerkracht om niet bij de pakken te blijven zitten. Om in moeilijke, uitdagende omstandigheden het beste van zichzelf te geven. Vlaanderen zal zich uit deze crisis innoveren, als excellentie het uitgangspunt is.  Onderzoekers, onderzoeksinstellingen en bedrijven moeten we zuurstof geven om creativiteit en innovatie te doen opflakkeren. Deze visie moet bottom-up worden opgebouwd. Daarom zijn de Strategische OnderzoeksCentra en Speerpuntclusters de basis voor de Innovatie in Vlaanderen. 

Bij de ontwikkeling van een vaccin leveren Vlaamse onderzoekers en bedrijven bijvoorbeeld baanbrekend werk. Dit bewijst hoe een bescheiden natie groots kan zijn in de wereld. Vlaanderen moet onze onderzoekers, onderzoeksinstellingen en bedrijven zuurstof geven om creativiteit en innovatie te doen opflakkeren. Laat ons daarbij niet in de val lopen om creativiteit op te sluiten in een carcan dat top-down wordt opgelegd.

Meer dan ooit zijn we met elkaar verbonden in een steeds kleiner wordende wereld. De digitale en technologische ontwikkelingen creëren dan ook ongebreidelde mogelijkheden om onze samenleving te verbeteren. Data wordt het nieuwe goud. De technologische ontwikkelingen zijn tijdens deze coronacrisis in een stroomversnelling geraakt. Zo konden we blijven werken, ondernemen, winkelen en met elkaar in contact blijven. Maar het toonde ook aan dat we onvoldoende voorbereid zijn.

Laten we ervoor zorgen dat wij met een ambitieus technologiebeleid en een digitaal masterplan de snelle ontwikkelingen een stap voor blijven om zo de uitdagingen rond cybercriminaliteit, privacy en ethiek aan te pakken en de achterblijvers een duwtje in de rug te geven. In deze uitdagende digitale wereld en in de data-economie kan Vlaanderen grenzen verleggen.

Tot slot, wij zijn een land van de ondernemers en onze ondernemingen ondersteunen we doorheen iedere levensfase. Bij de start van de lockdown in maart heeft de Vlaamse Regering snel maatregelen genomen om de liquiditeit van onze ondernemingen te versterken. Analyses tonen aan dat de corona hinderpremie en compensatiepremie wel degelijk een verschil hebben gemaakt. Het zijn generieke en genereuze, maar noodzakelijke steunmaatregelen. Nu moeten we slimmer, selectiever en specifieker te werk gaan en dus ondersteuning bieden op maat van de gezonde ondernemingen. Maar als je dan moet vaststellen dat, ook al is het een kleine minderheid, er misbruik wordt gemaakt van de steun, dan vind ik dit onaanvaardbaar. We moeten hier hard tegen optreden en dat hard bestraffen. De coronasteun moet gaan naar de ondernemingen die echt door donkere tijden gaan en naar de mensen die het echt niet breed hebben. Deze misbruiken voeden enkel maar het anti-ondernemerschap bij de burgers.  We hebben nochtans deze ondernemers hard nodig om onze economie terug uit het moeras te trekken. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is