Slimme Regio Vlaanderen

Door Andries Gryffroy op 19 juli 2022, over deze onderwerpen: Economie, ondernemerschap en innovatie

Ons conceptnota rond het implementeren van het “vuurtorenmodel” om Vlaanderen “Slimmer” te maken werd dit jaar enthousiast onthaald! Wat betekent dit precies?  

Om ons voorstel goed te begrijpen moet men eerst de situatie van vandaag kennen. Technologische en digitale ontwikkelingen veranderen de maatschappij drastisch en bieden kansen om de weerbaarheid van de steden te verhogen, de levenskwaliteit te verbeteren en slimme, duurzame oplossingen te vinden voor maatschappelijke en economische uitdagingen. Ze beïnvloeden de manier waarop mensen leven, ondernemen, innoveren en werken. Technologie en digitalisering zijn nooit een doel op zich, maar vormen louter een middel. In de vorige legislatuur werd al werk gemaakt van een conceptnota dat geleid heeft tot een VVR ‘betreffende de uitbouw van Slim Vlaanderen’. Wij bouwen hier verder op met dat we nog enige problemen tegenkomen met de uitwerking van een Slim Vlaanderen.  

Probleemstelling 

Heel wat lokale besturen experimenteren met smart city-toepassingen, maar er wordt nog te versnipperd gewerkt. Er is ook een gebrek aan kennisdeling tussen de verschillende projecten en er wordt gewerkt op verschillende snelheden. Tenslotte is er geen eenduidige definitie van een ‘Smart City’. De meest gangbare definitie die we hebben is: “Een stad die volop gebruik maakt van beschikbare data en technologieën om zo de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren.” 

Voorstel 

Om een succesvol ‘Slim Vlaanderen’ uit te bouwen willen we de versnippering tegengaan en dubbel werk vermijden. Er moet gezorgd worden voor een efficiënte informatiedoorstroming. Dit kan via het implementeren van het vuurtoren model.  

Vuurtorenmodel 
  • Een stad wordt het speerpunt voor één bepaald beleidsdomein (bv. slimme mobiliteit, of slimme energie).  
  • Deze speerpunten worden toegewezen op basis van projectoproepen, waarna deze stad ook financiering krijgt van de hogere overheid.  
  • Vervolgens dient elk speerpunt hun geleerde lessen en gehanteerde methodes te delen met de overige in het netwerk van betrokken steden en gemeenten. 
  • Een vuurtoren stad moet erkent worden als een regelluwe zone. In een regelluwe zone worden tijdelijk regelgevende drempels afgebouwd zodat doe vuurtorensteden ongehinderd en vrij out of the box kunnen experimenteren met Smart City toepassingen 

Verder is het noodzakelijk om ervaringen, successen, en tegenslagen met andere ‘smart regio’s’ uit te wisselen. Dit kan de uitrol van een Smart City versterken en versnellen. Daarnaast moet men zorgen voor makkelijke toegang tot alle kennis en middelen. Dit door een gebruiksvriendelijk platform waar data en kennis gebundeld en verzameld kunnen worden. Het optimaal verwerven hiervan wordt gefinancierd door Vlaanderen. Tenslotte moet er een open architectuur bestaan van de toepassingen en heerst er een opendatabeheer. Dit zal de samenwerkingen vergemakkelijken en ons helpen met het doel van een Slim Vlaanderen te bereiken.  

Conclusie 

Heel wat lokale besturen experimenteren met smart city-toepassingen, maar er wordt nog te veel versnipperd en op eilanden gewerkt. Dit kan worden opgelost door dat we middelen en kennis doelmatiger en efficiënter inzetten. Hierbij is het vuurtorenmodel de motor om slimme oplossingen sneller te implementeren en op te schalen.  

Verdere stappen?  

  • Er is een hoorzitting geweest in de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie met specialisten en stakeholders. Herbekijk het hier!
  • Goede praktijken uit binnen- en buitenland. 
  • Suggesties formuleren om dit vuurtorenmodel als uitgangspunt op te nemen in de toekomstige oproepen/projecten om zo het beleid voor een Slimme Regio Vlaanderen te versterken 

Voor meer informatie, lees hier de conceptnota!  

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is