Onrealistische doelstellingen jagen Vlaanderen nodeloos op kosten

Door Andries Gryffroy op 15 oktober 2020, over deze onderwerpen: Energie, Hernieuwbare energie

Om de Vlaamse doelstellingen inzake hernieuwbare energie te behalen, sloot Vlaanderen een akkoord met Denemarken over de aankoop van hernieuwbare energiestatistieken. Reden hiervoor is dat, ondanks de vele inspanningen, Vlaanderen de opgelegde doelstelling uit het samenwerkingsakkoord van 2018, betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 niet zal behalen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Minister van Energie Zuhal Demir, op een vraag van Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA). “Eerder dan de doelstellingen op te krikken door geld uit te geven aan andere Europese landen, moet we zorgen voor haalbare, betaalbare en realistische doelstellingen,” klinkt het bij Gryffroy.

In februari 2018 werd tussen de federale en deelstaatregeringen een samenwerkingsakkoord gesloten over de verdeling van de klimaat- en energiedoelstellingen voor ons land. De absolute hoeveelheid hernieuwbare energie die in België in 2020 moest worden opgewekt, werd op die manier verdeeld over de verschillende entiteiten. Voor Vlaanderen werd een doelstelling van 2,156 Mtoe of 25.074 GWh hernieuwbare energie in 2020 afgesproken.

Dat Vlaanderen deze doelstelling niet ging halen, bleek al uit eerdere communicatie van de Vlaams Minister Zuhal Demir. Door de coronacrisis liep het tekort daarenboven nog hoger op dan voorzien, omdat het energiegebruik in de transportsector sterk daalde, waardoor ook minder biobrandstoffen in transport verbruikt werden.

Om evenwel de gemaakte afspraken uit het akkoord na te komen, werd dus een akkoord afgesloten met Denemarken over de aankoop van hernieuwbare energiestatistieken. “Vlaanderen zal via deze overeenkomst 22,5 miljoen euro betalen aan Denemarken voor de aankoop van 1.800 giga watt uur hernieuwbare energiestatistieken. Daarnaast is er ook een optie opgenomen in de overeenkomst met Denemarken om tegen dezelfde gunstige prijs bijkomende statistieken aan te kopen,” verklaarde Zuhal Demir.

Tijdens de commissievergadering bevestigde de Minister ook haar ambitie om te blijven investeren in de verdere uitrol van hernieuwbare energie in Vlaanderen, om te zorgen dat we de komende jaren minder afhankelijk worden van de aankoop in het buitenland.

“Het is goed dat we op deze manier de aangegane engagementen kunnen nakomen, maar we moeten toch vraagtekens durven plaatsen bij doelstellingen die voor een dichtbevolkte regio als Vlaanderen onrealistisch zijn. Investeringen in hernieuwbare energie blijven belangrijk, maar opgelegde doelstellingen moeten rekening houden met de specificiteit van regio’s,” besluit Gryffroy.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is