Minister Muyters over het energiepact : ‘concurrentiekracht bewaken en technologieneutraliteit garanderen’.

Door Andries Gryffroy op 3 mei 2018, over deze onderwerpen: Economie, ondernemerschap en innovatie, Energie

Het bewaken van de concurrentiekracht en het verzekeren van technologieneutraliteit bij innovatieve projecten zijn voor Vlaams minister Muyters belangrijke principes in het energiepact. Dat antwoordde de minister in de commissie economie op mijn vraag over hoe de bekommernissen van de Vlaamse industrie zijn meegenomen bij de Vlaamse invulling van het energiepact.

Om een antwoord te bieden op de huidige klimaat- en energie-uitdagingen moet iedereen, zowel de overheid, de burgers als de ondernemers en de industrie, zijn verantwoordelijkheid opnemen. Het energiepact staat of valt met een breed draagvlak.

Op Goede Vrijdag sloot de federale regering een energiepact. Dat pact geeft de vier principes weer waarop we het energiebeleid voor de komende decennia zullen vormgeven, namelijk : bevoorradingszekerheid, respecteren van de klimaatakkoorden, garanderen van de veiligheid en de competitiviteit van de bedrijven en de koopkracht van de gezinnen. Tenslotte worden de prijsevolutie en de bevoorradingszekerheid, de veiligheid en de impact op het klimaatbeleid gemonitord en opgevolgd.

Bevoorradingszekerheid en de kostprijs van energie zijn van cruciaal belang voor de concurrentiekracht van onze Vlaamse industrie’, gaf minister Muyters aan. Bij de vertaling van het energiepact in een Vlaams energie- en klimaatplan heeft de Vlaamse regering rekening gehouden met de bekommernissen van de Vlaamse industrie. Kostenefficiëntie, technologieneutraliteit en budgettair realisme zijn de vaste principes waarmee rekening wordt gehouden. Er wordt zo snel mogelijk werk gemaakt van de energienorm, met bijhorend correctiemechanisme. Tenslotte zal de Vlaamse Regering corrigerende maatregelen nemen om de bestaande concurrentiehandicap over de energiekost zo spoedig mogelijk te verminderen.

Het onderzoeks- en innovatiebeleid speelt een belangrijke rol. Daarbij vestigde ik de aandacht op 2 cruciale principes, namelijk kostenefficiëntie en technologieneutraal. Het is belangrijk dat de overheid geen technologiekeuzes maakt, maar steeds kansen geeft aan nieuwe technologische evoluties en innovaties.

De minister besluit: ‘Bij de opvolging van het energiepact is het essentieel dat we het concurrentievermogen van onze industrie vrijwaren. Dat is des te meer het geval voor de energie-intensieve bedrijven die zeer kwetsbaar zijn voor concurrentie met buitenlandse bedrijven. U mag rekenen op mijn alertheid daaromtrent’.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is