Manier van terugbetalen federale energiebijdrage: fair noch logisch

Door Andries Gryffroy op 7 februari 2019, over deze onderwerpen: Energie

De elektriciteitsconsumenten betaalden jarenlang te veel door een foutieve berekening van de federale energiebijdrage. Na lang aandringen door Vlaams volksvertegenwoordiger Andries Gryffroy wordt die nu terugbetaald. “Helaas gebeurt de terugbetaling op basis van verouderde gegevens. En dat is voor vele gezinnen en bedrijven niet eerlijk”, aldus de energiespecialist.

De elektriciteitsverbruiker betaalde jarenlang te veel door een foutieve berekening van de federale energiebijdrage door Elia aan de distributienetbeheerders. Die energiebijdrage (0,3411 eurocent per verbruikte kWh) is een heffing die wordt gebruikt om maatregelen van de federale overheid te financieren. Alleen: de heffing was te hoog. Daardoor werd sinds 2009 85 miljoen euro opgepot bij Eandis en Infrax. N-VA-energiespecialist en Vlaams volksvertegenwoordiger Andries Gryffroy bond de kat de bel aan en drong bij de voormalige minister van Energie, Bart Tommelein, aan op een snelle terugbetaling zoals Wallonië en Brussel hebben gedaan.

De distributienetbeheerders hebben in samenspraak met de energieregulator VREG beslist om de terugbetaling te regelen door bij iedereen de huidige federale bijdrage te verminderen met het verschuldigde bedrag. De terugbetaling is gestart op 1 juli 2018 en loopt over een termijn van anderhalf jaar.

Maar: het bedrag is gebaseerd op het huidig elektriciteitsverbruik, en niet op dat van de bewuste periode. En dat is Andries een doorn in het oog: “De ondernemingen die gestopt zijn of de consumenten die verhuisd zijn buiten het Vlaams Gewest komen niet in aanmerking voor een terugbetaling van de in het verleden teveel betaalde federale bijdrage. Wie heel recent investeerde in duurzame energie (bv PV-panelen) of energiebesparing en hierdoor momenteel een zeer laag verbruik of zelfs nulverbruik heeft is eveneens de dupe.”

Het correct en optimaal beheer van data blijft een cruciaal aandachtspunt. Nu stellen we helaas vast dat gegevens ontbreken om een fout uit het verleden correct terug te betalen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is