Kernversterkend handelsbeleid moet leegstand tegengaan

Door Andries Gryffroy op 12 april 2021, over deze onderwerpen: Economie, ondernemerschap en innovatie

Vlaams volksvertegenwoordigers Andries Gryffroy, Maaike De Vreese en Rita Moors (N-VA) willen de leegloop in onze stads- en dorpskernen een halt toeroepen. Gemiddeld  één op de tien winkelpanden in Vlaanderen staan leeg en één op de vijf winkels is de laatste tien jaar verdwenen. De leegstand in de handelskernen zet de leefbaarheid onder druk.

Om deze leegstand een halt toe te roepen en de gemeentekernen te versterken, hebben de Vlaamse meerderheidspartijen in het Vlaams parlement een resolutie voor een kernversterkend handelsbeleid in Vlaanderen ingediend met o.a. een winkelshift, een wendbaar vergunningsbeleid, een aangepast regelgevend kader en een sterk flankerend beleid om meer experimenten op te zetten.

‘We willen dat onze stads- en dorpskernen heropleven tot een gezellige plaats waar mensen elkaar ontmoeten, werken, wonen, winkelen en zich ontspannen. Met deze resolutie geven we een sterk signaal om werk te maken van bedrijvige en bruisende kernen met een goede mix van horeca, winkels, diensten en recreatie’, stelt Gryffroy. ‘Leefbare kernen dragen bij tot de uitstraling en identiteit van onze Vlaamse steden en gemeenten en bevorderen de sociale cohesie.’

Dynamiek in Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen staat bijna 10 procent van de 27.937 handelspanden leeg. In 2008 was dat 4,4 procent van de 28.949 handelspanden. Terwijl het aantal handelspanden daalde, nam de leegstand verder toe. In onze provincie steeg de winkelvloeroppervlakte echter van 2.593.737 m² in 2008 naar 2.992.722 m² in 2020. Dus het aantal panden worden steeds groter. Het aantal horecagelegenheden daalde van 6.187 (2008) naar 5.682 (2020). Er wordt verwacht dat de coronacrisis dit proces nog zal versnellen. Wanneer de steunmaatregelen worden afgebouwd, is de kans groot dat er tal van ondernemers nog meer in de moeilijkheden zullen komen.

Out-of-the-box denken


Met deze resolutie willen we de lokale besturen vanuit Vlaanderen steunen om de leegstand tegen te gaan, de buurt op te waarderen en de dynamiek en gezelligheid te versterken door een goede wisselwerking tussen handel, diensten en bedrijvigheid. Een geïntegreerde aanpak op verschillende beleidsniveaus en beleidsdomeinen is nodig om de ruimte slim, kwaliteitsvol en efficiënt in te richten. Een vergunningsbeleid moet dan ook voldoende wendbaar zijn om snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, trends en economische noden.

‘We moeten steeds vernieuwend zijn en creatief omspringen met de trends en de ontwikkelingen. Door over de verschillende beleidsniveaus heen out-of-the-box te denken, drempels weg te werken, experimentele projecten op te zetten en ervaringen te delen kunnen we de lokale handel en horeca opwaarderen en de kernen een nieuwe dynamiek geven,’ stelt Gryffroy.

‘De technologische ontwikkelingen gaan razend snel en het gedrag van de consument wordt daardoor bepaald. Daarom willen we de lokale handelaars blijvend ondersteunen om in te zetten op digitalisering, online aanwezigheid, e-commerce en fygitaal (fysiek – digitaal) verkopen. En de bal voor kernversterking ligt ook in het kamp van de burger. We moeten de Vlamingen zo blijvend aanmoedigen om lokaal te winkelen en te consumeren.’

De resolutie werd in het Vlaams Parlement ingediend door Maaike De Vreese, Rita Moors en Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne en Kurt Vanryckeghem (CD&V) en Maurits Vande Reyde (Open VLD)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is