Kernuitstap: het debat voeren op basis van feiten en cijfers

Door Andries Gryffroy op 8 februari 2018, over deze onderwerpen: Energie

Ook de N-VA trekt voluit de kaart van de energietransitie. De discussie die we hier voeren is over de timing, de modaliteiten en de backup en hoe een energiepact er moet uitzien. Ook voor ons is het huidig kernverhaal een aflopend verhaal, maar fossiele energie is dat eveneens. 

Ook de N-VA heeft een grote groene ambitie met groene duurzame energie. Ook wij staan mee achter het duurzame klimaatverhaal voor de toekomst. Waarom hebben wij anders hard meegewerkt aan de Vlaamse klimaatresolutie die kamerbreed werd gestemd? Waarom hebben wij in het Vlaams parlement al menig voorstel ingediend, rond bv batterij-opslag, kleine windmolens, zonnedelen,…?

Een groen en duurzaam klimaat, ja maar met realisme en onder de voorwaarden die trouwens ook in het federaal regeerakkoord staan: betaalbaarheid, duurzaamheid en bevoorradingszekerheid. Hiervoor is er nood aan een cijfermatige onderbouw en een permanente monitoring.

Vooreerst willen we weten hoe groot de meerkost is bij een volledige kernuitstap in 2025.  We willen geen blanco cheque ondertekenen. Hiernaast vragen we ons af of een volledige kernuitstap in 2025 wel duurzamer is, zie de verschillende studies van Energyville en Itinera. Wij willen minder CO2 en niet meer CO2. Dat is echter het geval als je 9 bijkomende gascentrales moet bouwen. Ter herinnering: we hebben in de klimaatresolutie een uitstootreductie van 35% tegen 2030 vooropgesteld.

En dan is er nog de bevoorradingszekerheid. Het licht mag niet uitgaan. Dit moet aangetoond worden met het nodige cijfermateriaal. We hebben nog steeds geen betrouwbaar en onderbouwd scenario gezien dat ons geruststelt. Of willen we vertrouwen op “vuile” bruine elektriciteit vanuit het buitenland (uit bruinkoolcentrales uit Duitsland bijvoorbeeld) om ons piekverbruik op te vangen?

De N-VA is altijd bereid geweest het debat over de energie-opties aan te gaan, maar dat moet gebeuren op basis van degelijke cijfers, grondig studiewerk en permanente monitoring. Enkel op basis daarvan kunnen we knopen doorhakken en een stappenplan uitwerken. 

Wat nu al vast staat, is dat de energieproductie nog lang een en-en verhaal zal blijven. Een realistische combinatie van hernieuwbaar, nucleair en gas is de beste garantie voor een duurzame, betaalbare en betrouwbare oplossing. Maar het vergt de nodige politieke moed om de dogma’s of ideologische discussies achterwege te laten en het debat te voeren op basis van feiten en cijfers.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is