Interview met Energiejournaal

Door Andries Gryffroy op 6 juli 2020, over deze onderwerpen: Energie

Vanaf 6 juli brengt Energiejournaal elke dag een interview met een Vlaams politicus die zich in het energiedossier vastbijt. Ik mocht de spits afbijten.

EJ: Hoe raakte u ooit gebeten door het ‘energievirus’?
“Als ingenieur had ik het geluk om na mijn studies eerst nog een stage te kunnen doen bij Kraft Werk Union in Berlijn. Daar werden grote gasturbines geproduceerd voor STEG-éénheden. Dit was het punt waar leerstof en praktijk samenkwam, wat mij het “energievirus” bezorgde. Gaandeweg geraakte ik ook meer gebeten door het Trias-Energetica verhaal: minder energie verbruiken lost een stuk van de energieproductie op en maakt ons iets minder energieafhankelijk van andere (soms vaak minder stabiele) regio’s.”


EJ: Hoe zie je de toekomstige energiemix voor Vlaanderen?
“Die zal klimaatneutraal moeten zijn, bestaande uit een base-load met kleine kostenefficiënte moduleerbare centrales (en dit kunnen ook bv nucleaire moduleerbare éénheden zijn van de vierde generatie), gecombineerd met “groene energie” (groen- en/of inert gas, groene warmte, wind, zon, …) en gecombineerd met batterij-opslag, demand-side-management,…”


EJ: Kan België in 2025 alle kerncentrales sluiten?
“Als men op een duurzame manier onze regio verder wil verzekeren van een kostenefficiënte energieproductie, kan men in 2025 niet alle kerncentrales sluiten. Ik heb altijd geijverd voor een ‘realpolitik’ hierin: we moeten minstens 2 kerncentrales minimum 10 jaar langer openhouden, op voorwaarde uiteraard dat dit op een veilige manier kan. Enkel zo zullen we kunnen voorzien in een eigen en betaalbare energieproductie.”


EJ: Heeft u zelf zonnepanelen op het dak?
“Zelf heb ik geen zonnepanelen, om praktische en een meer principiële redenen: Mijn dak heeft niet de ideale oriëntatie. En meer principieel, ik wil vooral inzetten op minder kWh verbruiken. Wel is er een zonneboiler, is het huis bijzonder goed geïsoleerd en is er een zoneregeling.”

EJ: Kan biomassa een deel van de oplossing zijn?
“Niet enkel de elektriciteitsvraag moet vergroend worden, maar ook en vooral de warmtevraag. Daarom ook dat kleinschalige - tot max 20 MW - biomassa installaties perfect moet kunnen, vooral als ze gekoppeld zijn met een warmtenet. Deze installaties zullen ook zorgen voor een constantere elektriciteitsproductie. De productiecapaciteit daarentegen van grootschalige zon- en windprojecten is te weersafhankelijk. En dan heb je opslag nodig en/of een back-up en/of het concept van energie-entiteiten en/of flexibele verbruikers.”

EJ: Hebben wind- en zonne-energie een belangrijke toekomst?
“Lokale PV-installaties kan je perfect combineren met bv opslag en als ook de tarifering zorgt voor meer vraagsturing en meer flexibiliteit dan zal dit het PV-potentieel nog verhogen. Voor kleinschalige windprojecten is nog veel innovatie mogelijk, dat biedt dus ook nog toekomstpotentieel (denk maar aan bv op daken van meergezinswoningen aan de kust). Grotere windturbines - en de nieuwste technieken laten zeker altijd maar krachtigere en hogere windturbines toe -hebben in onze dichtbevolkte een moeilijke toekomst. Niet alleen omwille van het gebrek aan echte afstandsregels en/of niet voldoende stringente geluidsnormen aangepast aan de nieuwe technologie, maar ook omwille van het visueel aspect.“

EJ : Stel dat u morgen Vlaams energieminster wordt, welke maatregel zou u als eerste nemen en welke zou u ongedaan maken?
“In de politiek is er de laatste jaren toch eindelijk aandacht gekomen voor een gezond energiebeleid. Maar er was vooral veel aandacht naar PV en wind. Als ik het dan zou voor het zeggen hebben, zou ik nog durven sleutelen aan het ondersteuningsbeleid en de vrijgekomen middelen integraal gebruiken voor energie-efficiëntie = de eerste stap in de Trias-Energetica.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is