Handen af van het Vlaams Innovatiebeleid!

Door Andries Gryffroy op 27 januari 2022, over deze onderwerpen: Economie, ondernemerschap en innovatie
Andries Gryffroy Actuele Vraag

Vlaanderen zet heel hard in op Onderzoek & Ontwikkeling. Deze inzet is duidelijk te zien in de cijfers. Als we kijken naar Europa, is Vlaanderen met haar 27ste positie van de 240 regio’s, gekend als een ‘innovatieleider’.  Dit imago zorgt er ook voor dat Vlaanderen heel wat buitenlands kapitaal aantrekt. Eén vijfde van alle buitenlandse investeringen hebben een link met O&O. Bovendien waren één op de vijf banen die in 2020 hierdoor werden gecreëerd, ook gelinkt aan O&O. Dat is de verdienste van iedereen: de overheid, de kennisinstelling en de ondernemingen die ontzetten waardevol werk verrichten.  

Mogelijke mini-taxshift  

Vanzelfsprekend heeft Vlaanderen de ambitie om dit verder te versterken en door te stoten tot de top 5 van innovatieve kennisregio’s in Europa. Dat kan natuurlijk alleen als Vlaanderen zich blijft inzetten voor onze ondernemingen en de inspanningen verder worden opgedreven. Vlaanderen voorziet heel wat niet belastbare financiële ondersteuning.  Het federale niveau werkt met belasting kredieten/investeringsaftrekken en vrijstellingen op bedrijfsvoorheffing.  Maar de Federale regering werkt nu aan een mini-taxshift, met onder andere een vermindering van de gunstige vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing voor Onderzoek & Ontwikkeling en/of een mogelijke beperking op de korting op het belastingkrediet of de investeringsaftrek. Dit heeft zware gevolgen voor het Vlaams innovatiebeleid.  Bepaalde instellingen spreken van meerkosten tot verschillende honderdduizenden euro’s. 

Wake-up Call  

Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy pleit daarom voor een grotere betrokkenheid van Vlaanderen in zo’n belangrijke federale beslissing. Hij vraagt zich onder meer af wat de impact is van deze federale ingreep voor Vlaanderen.  Fiscale stimulansen zijn absoluut noodzakelijk voor een gunstig innovatieklimaat. Daarom moeten de instrumenten op de verschillende beslissingsniveaus beter op elkaar worden afgestemd. ‘Of, een andere vrij simpele oplossing: breng al deze bevoegdheden naar Vlaanderen dan kunnen we zelf zorgen voor een coherent beleid’ onderlijnt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy. Kort samengevat: ‘blijf af van het Vlaamse innovatiebeleid!’  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is