Gezinnen doen minder beroep op energiepremies

Door Andries Gryffroy op 30 november 2017, over deze onderwerpen: Energie

Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten woningen energiezuiniger worden. Maar de cijfers over de uitbetaalde premies tonen aan dat het aantal renovaties daalt.

Het aantal uitgekeerde premies voor een rationeel energieverbruik (REG) via de distributienetbeheerders is vorig jaar gedaald. Er werden 5,8 procent minder premies (128.936) aangevraagd dan het jaar voordien. Het uitgekeerde bedrag zakte met 3,6 procent tot 87,9 miljoen euro. Vooral de isolatiepremies en de tegemoetkomingen voor superisolerend glas gingen achteruit. Enkel de premies voor een laag E-peil bij nieuwbouw en specifieke premies voor sociaal zwakkere groepen gingen omhoog.

De cijfers zijn een wake-upcall, vindt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA), die de gegevens opvroeg bij minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD). De daling van de premies is een duidelijke indicatie dat de Vlaming minder wil investeren om zijn woning energiezuiniger te maken.

'Iedereen moet een tandje bijsteken als we de energie- en klimaatdoelstellingen willen halen', zegt Gryffroy. 'Het is tijd om een versnelling hoger te schakelen en niet eentje lager.'

De Vlaamse regering rekent hard op een daling van het energieverbruik om de Europese groene-energiedoelstellingen tegen 2020 te halen. Tommelein heeft burgers, bedrijven en overheden al regelmatig opgeroepen meer inspanningen te doen. Maar uit de cijfers blijkt dat de politici ook in eigen boezem moeten kijken. Ook de lokale besturen vroegen massaal minder premies aan.

Gryffroy stelt voor dat de Vlaamse regering in het renovatiepact de REG-premies bijstuurt en de renovaties betert monitort. Hij hekelt ook dat de cijfers pas tien maanden na datum beschikbaar zijn, waardoor kostbare tijd verloren werd.

Bron: De Tijd 

 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is