In de Tijd

De cijfers zijn een wake-upcall, vindt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA), die de gegevens opvroeg bij minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD). De daling van de premies is een duidelijke indicatie dat de Vlaming minder wil investeren om zijn woning energiezuiniger te maken.

'Iedereen moet een tandje bijsteken als we de energie- en klimaatdoelstellingen willen halen', zegt Gryffroy. 'Het is tijd om een versnelling hoger te schakelen en niet eentje lager.'

De Vlaamse regering rekent hard op een daling van het energieverbruik om de Europese groene-energiedoelstellingen tegen 2020 te halen. Tommelein heeft burgers, bedrijven en overheden al regelmatig opgeroepen meer inspanningen te doen. Maar uit de cijfers blijkt dat de politici ook in eigen boezem moeten kijken. Ook de lokale besturen vroegen massaal minder premies aan.

Gryffroy stelt voor dat de Vlaamse regering in het renovatiepact de REG-premies bijstuurt en de renovaties betert monitort. Hij hekelt ook dat de cijfers pas tien maanden na datum beschikbaar zijn, waardoor kostbare tijd verloren werd.

Bron: De Tijd