Geen prioritaire uitrol meer van digitale meter bij prosumenten

Door Andries Gryffroy op 3 mei 2021, over deze onderwerpen: Energie

Tijdens de commissievergadering Energie van 28 april 2021 werd mijn voorstel van decreet, dat prosumenten niet langer als prioritaire doelgroep beschouwt bij de uitrol van de digitale meter, goedgekeurd.

Met dit voorstel van decreet zorgen we ervoor dat digitale meters op een efficiëntere manier uitrollen. Immers, door de digitale meter straat per straat, wijk per wijk, en gemeente per gemeente uit te rollen in plaats van her en der, zoals nu het geval is, zorgen we ervoor dat de gemiddelde plaatsingskosten per meter lager worden, onder meer omdat er minder verplaatsingskosten zijn, wat dan weer een gunstig effect heeft op de nettarieven.

Om te zorgen voor de nodige rechtszekerheid werd dit voorstel van decreet ook voorgelegd aan de Raad van State, dat geen fundamentele opmerkingen maakte.

We moeten er ook over blijven waken dat de vooropgestelde doelstelling die een uitrol van 80 procent tegen 2024 beoogt, kan worden behaald. Het is dus belangrijk om een draagvlak te creëren en mensen warm te maken voor de digitale meter, want die vormt een stap is naar rationeler energieverbruik en biedt ook een unieke opportuniteit om ons eigen energiegebruik aan te passen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is