Een groene taxshift, maar hoe?

Door Andries Gryffroy op 14 november 2017, over deze onderwerpen: Energie

De overschakeling naar hernieuwbare energie verloopt nog te traag in Vlaanderen. Op dit tempo zal het moeilijk worden om de doelstellingen tegen 2020 te behalen. Het huidige stimulerende beleid volstaat niet om een omwenteling te realiseren. Vandaar lanceerde de minister in de media het principe van de ‘groene taxshift’. Hij beklemtoonde dat, na 3 jaar onderhandelen met de energieministers, een groene taxshift zal opgenomen worden in het federale energiepact.

Ik ben vooral benieuwd hoe het concreet zal worden ingevuld. Wat zijn de modaliteiten om de groene taxshift vorm te geven? Welke principes worden gehanteerd? Wat is de effectieve impact voor de consumenten? Deze vragen stelde ik aan de minister in het Vlaams parlement. Zelfs na zijn repliek blijven er nog meer vragen dan antwoorden, met andere woorden het is allemaal nog niet duidelijk.

Wat is een groene taxshift?

Voor de N-VA is een groene taxshift een verschuiving van de lasten op arbeid naar lasten op  vervuiling. Dit volgens het principe: ‘De vervuiler betaalt’.

Voor minister Tommelein is het echter een verschuiving van elektriciteit naar gas en stookolie, dus binnen de energiesector. Voor hem is het enorme prijsverschil tussen de gas- en de elektriciteitsfactuur niet langer houdbaar. Vandaar moeten voor hem de lasten op elektriciteit dalen en deze op gas en stookolie stijgen. Destijds heeft de regelgever namelijk beslist om allerhande kosten voor de premies, openbare dienstverplichtingen en de regulator (VREG) in de elektriciteitsfactuur en dus niet in de gasfactuur te stoppen (want niet iedereen heeft gas). De minister geeft aan dat deze kloof innovatieve ontwikkelingen in de weg staat. Warmtepompen blijven daardoor minder aantrekkelijk. De verschuiving van de lasten moet de omslag naar hernieuwbare energie dus versnellen.

Maar is dat wel zo? Een lagere elektriciteitsprijs maakt warmtepompen weliswaar aantrekkelijker, maar dan wordt de investering in PV-panelen minder interessant. Eerst gas promoten, dan gas ‘belasten’ en dan 9 gascentrales willen bouwen? Het verhaal van minister Tommelein rammelt. Hij oogst misschien wel veel media-aandacht, maar ik stel vast dat zijn verhaal geen ‘body’ heeft.  

Meer vragen dan antwoorden

Een dergelijke hervorming kan dus niet van vandaag op morgen worden ingevoerd. De gezinnen en de bedrijven moeten immers voldoende tijd krijgen om zich aan te passen en de nodige voorbereidingen te treffen.

Wat is trouwens de plaats van een dergelijke groene taxshift ten aanzien van een eventuele CO2-taks dit in het begin van dit jaar door de federale minister werd aangekondigd?

Tenslotte mag dit niet leiden tot een ‘taxlift’ of een verhoging van de belastingen. Een taxshift impliceert dat een verhoging elders moet worden gecompenseerd door een verlaging. In die zin gaf ik reeds aan in de plenaire vergadering dat we moeten nagaan hoe we vervuilende technologieën iets meer kunnen doen betalen dan iemand die inspanningen levert om te investeren in hernieuwbare energie.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is