De Klimaatcommissie: Stand Van Zaken

Door Andries Gryffroy op 19 juli 2022, over deze onderwerpen: Klimaat

Een klimaatbeleid uitstippelen is een transversaal beleid.  Dit betekent dat binnen de verschillende sectoren er nood is aan concrete maatregelen.  Maar dit betekent vooral dat we moeten loskomen van de enge discussie over doelstellingen.  Doelstellingen alleen lossen het klimaatprobleem niet op.   Dit is nu heel sterk merkbaar.  De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat energieprijzen torenhoog zijn.  Dit zorgt er dan weer voor dat mensen spontaan kijken waar ze kWh kunnen besparen.  Kost gedreven, maar ook gedreven door de angst voor schaarste.  We zijn te afhankelijk geworden van onze grondstof vanuit minder stabiele regio’s. 

En dus moeten we een versnelling hoger schakelen.  We moeten het verbruik drastisch kunnen verlagen, goed voor de portefeuille, goed om minder afhankelijk te zijn en tegelijk ook goed voor het klimaat. Verder stel je dan vast dat soms heel wat kleine kafkaiaanse regeltjes ervoor zorgen dat we niet kunnen versnellen. 

Dit was het opzet toen we de klimaatcommissie hebben opgericht: we gaan niet terug onderhandelen over doelstellingen, we gaan enkel maar die maatregelen bekijken waarvoor Vlaanderen bevoegd is en dit over alle sectoren: van industrie over landbouw, tot mobiliteit en gebouwen.   

We hebben deze onderwerpen gegroepeerd in thema’s.   Ieder thema wordt toegelicht door academici, beleidsmensen of met praktijkvoorbeelden en dit via een drietal hoorzittingen per thema.  Na ieder thema organiseren we een gedachtewisseling binnen de commissie en MET de bevoegde minister.   

Dat het thema leeft, dat er zeer interessante boeiende sprekers naar de hoorzittingen komen, bewijst de aanwezigheid van vele parlementsleden tijdens de zittingen. 

Het doel is te achterhalen wat moet nog gebeuren om effectief een versnelling hoger te schakelen, via mijn website zal ik na ieder thema proberen een korte samenvatting te geven.  Volg dus zeker mijn website om op de hoogte te blijven van alle vorderingen!  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is