Begrotingsbesprekingen klimaat, milieu en energie

Door Andries Gryffroy op 19 december 2019, over deze onderwerpen: Energie

Om er toch geen enkele twijfel over te laten bestaan: het klimaat daar moeten we zorg voor dragen.  Klimaat is niet enkel een discussie over CO2 of opwarming van de aarde of stijging van de zeespiegel.  Het is voor ons vooral een debat hoe je op een haalbare en betaalbare manier zoveel mogelijk energie/materialen/grondstoffen kan besparen.  Zo maak je je minder afhankelijk van deze grondstoffen die altijd maar schaarser en duurder worden, en meestal komen uit instabiele regio’s.

We werken dus vooral op energie-efficiëntie, met concrete maatregelen, in het concept van de trias-energetica is dit logisch : iedere kWh die je niet gebruikt, is de meest goedkope en de meest groene kWh.  Je bepaalt eerst een hoeveelheid kWh die je nodig hebt, daarna ga je kijken hoe je die kWh op de meest duurzame en betaalbare manier kan produceren.

We nemen die maatregelen waarover eensgezindheid bestaat en waarvan de uitvoering de welvaart in Vlaanderen niet afbreekt, die ons Vlaanderen inderdaad niet herleidt tot een economisch kerkhof.  Wij doen niet mee aan het rondtoeteren van altijd maar hogere doelstellingen zonder enig realiteitszin. Maar we doen ook niet mee aan een verhaal waarbij de problemen ontkend worden. Inderdaad Vlaanderen is slechts verantwoordelijk voor zo’n twee tiende procent (0,2%) van de uitstoot, maar uiteraard ook Vlaanderen moet zijn deel doen. De N-VA heeft altijd gezegd dat we geen dingen willen beloven die we niet kunnen waarmaken. Maar wat we beloven, moeten we ook doen, en liefst iets meer dan wat we beloofd hebben.

Daarom dat ik hier opsom wat in het goedgekeurd VEKP zit en wat niet in het ontwerp van VEKP zat. Laat het ons eens hebben over wat we meer voorzien hebben i.p.v. altijd te discussiëren wat zogenaamd niet zou voorzien zijn.

Inderdaad, we hebben de verplichte energierenovatie voor woningen bij eigendomsoverdracht, niet meer verplichtend gemaakt. 1 van de redenen is ook dat we het niet willen beperken tot de groep die een eigendomsoverdracht realiseren, maar we willen iedereen mee. We geloven veel meer in stimuleren van iedereen dan in verplichten van een beperkte groep.  Daarom dat we tegen september 2020 een pakket maatregelen gaan uitwerken, gaande van bv een mogelijke intrestsubsidie, tot een andere aanpak van ondersteuning, de uitbreiding van de 0% lening, enz…

Maar sta mij toe een aantal nieuwe maatregelen te noemen uit het definitieve Vlaams Energie en Klimaatplan.

We werken daarbij meer dan in het verleden op energiebesparing dan op  productie van groene energie. De voorbije 10-20 jaar investeerde Vlaanderen € 20 miljard in productie, waarvan € 14 miljard in zonnepanelen en slechts € 1 miljard in energie-efficiëntie.

Voorbeelden van nieuwe maatregelen:

 • Niet alleen overheidsgebouwen (scholen, kantoren…) moeten aan strenge isolatienormen voldoen, maar ook de tertiaire sector (KMO, handel, zorg en horeca);
 • De Lijn koopt vanaf 2020 nog enkel bussen die geen CO2 uitstoten  (ipv weinig CO2 in de vorige tekst);
 • De Lijn rijdt uitstootvrij in stadscentra vanaf 2025;
 • Vanaf 2021 worden meer vervuilende wagens duurder, milieuvriendelijkere wagens goedkoper (in de vorige tekst stond hierover niets concreets);
 • Vanaf 2021 koopt de Vlaamse overheid geen personenwagens meer met enkel een klassieke verbrandingsmotor (in de vorige tekst werd geen datum vermeld);
 • De doelstelling energie-efficiëntie (zeg maar energiebesparing) is voor de Vlaamse overheidsgebouwen verstrengd tot 2,5% per jaar. Het is zeer belangrijk dat de overheid het goede voorbeeld geeft;
 • Niet alleen overheidsgebouwen (scholen, kantoren…) moeten aan strenge isolatienormen voldoen, maar ook de tertiaire sector (KMO, handel, zorg en horeca);
 • De verplichte renovatie, bij eigendomsoverdracht in de tertiaire sector;
 • Vanaf 2021 kunnen bestaande stookolieketels niet meer vervangen worden als er aardgas in de straat aanwezig is;
 • Vanaf 2021 laten we in grote verkavelingen en grote appartementen geen warmteproductie met enkel aardgas meer toe;
 • Energiebeleidsovereenkomsten worden verbreed en verdiept.  Ik verklaar me nader: we spreken niet alleen over energie, maar ook over waterbeleid binnen het bedrijf, circulaire economie, transport en tegelijk willen we meer bedrijven betrekken, dus ook de middelgrote ondernemingen (door middel van een verplichte audit en uitvoering van rendabele maatregelen) en kleine ondernemingen (door middel van het opstellen van een energiebalans en uitvoering van no-regret maatregelen). En om de vele kleinere bedrijven, die misschien niet de grootste energieverbruikers zijn – maar wel veel mensen in de totaliteit werken, willen we ook starten met demonstratieprojecten, projecten die binnen een sector een voorbeeld kunnen zijn voor andere bedrijven in de sector, en zo heb je een lerend energie-netwerk.  En ja, dit is ook een boodschap aan de werkgeversfederaties : roep niet alleen in de media dat Vlaanderen ambitieuzer moet zijn, maar laat ons tafel zitten en overstijg de interne tegenstellingen binnen de verschillende federaties (bij zowel de federaties van verbruikers groot en klein, als de federaties van de ontwikkelaars van bv hernieuwbare energie) en laat ons samen een concreet haalbaar plan uitwerken.

Doen we niets? Nee.  Kunnen we meer: ja, want we hebben ambities en daar gaan we de komende jaren aan werken, met een pak concrete maatregelen die vooral haalbaar en betaalbaar zijn.

Vlaams Parlement - 19 december 2019

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is