Begrotingsbesprekingen: Economie, innovatie en wetenschap

Door Andries Gryffroy op 20 december 2019, over deze onderwerpen: Economie, ondernemerschap en innovatie

De laatste zitting van het Vlaams parlement staat traditioneel in het teken van de goedkeuring van de begroting voor het volgende jaar. Een moment waarop het stevig wordt gedebatteerd en waarop de partijen hun visie en standpunten weergeven

Onze economie doet het goed. Onze economie houdt goed stand binnen Europa.  De koopkracht neemt toe (cijfers van de Nationale Bank, wel cijfers voor België: Groei = 1,3% in 2019 en stijging koopkracht in 2019 met 2,2% en in 2022 een stijging met 5% tov 2018).

Maar Vlaanderen is een kleine en open economie. We moeten alert blijven. We hebben niet alles zelf in de hand. Tal van uitdagingen komen op ons af:

 • het energievraagstuk,
 • de vergrijzing,
 • de krapte op de arbeidsmarkt,
 • de Brexit,
 • de digitale- en technologische ontwikkelingen.

 

Deze Vlaamse regering bouwt voort op de werven die de voormalige minister Muyters heeft opgestart. Dankzij wat bepaald is in het regeerakkoord, zal deze Vlaamse regering terug vooral investeren. De lat ligt hoog. Dus, het is alle hens aan dek:

 • Vlaanderen moet een innovatieleider worden en heeft de ambitie om tot de top 5 van de kennisregio’s in Europa te behoren;
 • Tegen het einde van de legislatuur moet minimaal 3% van het BBP besteed worden aan O&O;
 • We investeren in een gunstig en constructief ondernemingsklimaat;
 • Vlaanderen omarmt de digitalisering en innovatie.;
 • We initiëren de transitie naar een circulaire economie;
 • De competitiviteit en rechtszekerheid moet worden gegarandeerd;
 • Productiviteitsgroei is een basis voor welvaartcreatie en competitiviteit;
 • We willen een beleid op basis van feiten en cijfers (subsidiestromen in kaart brengen, impact van investeringen in O&O meten, jobs in kaart brengen,…);
 • Tenslotte willen we de burgers meer betrekken en het draagvlak vergroten voor wetenschap en innovatie.

 

Het economische en maatschappelijke landschap verandert. Digitale technologieën zoals het gebruik van big data, het internet of things, en artificiële intelligentie hertekenen de industriële productie en dienstverlening. Dit biedt opportuniteiten, maar er zijn ook tal van uitdagingen. Vlaanderen kan niet achterblijven. We moeten zelfs versnellen om mee te kunnen en onze positie te versterken.

Vlaanderen is het land van de ondernemers. Gedreven ondernemers zijn de steunpilaren van een bloeiende, weerbare en robuuste economie. Wij staan garant voor een ondernemersvriendelijk beleid. De overheid moet een duidelijke, zekere, eenvoudige en stimulerende omgeving creëren. Daarbij moet bottom-up worden gewerkt.

Ondernemingen ondersteunen we actief doorheen iedere levensfase, drempels moeten worden weggenomen en risico’s beperkt. Vlaanderen beschikt over tal van beleidsinstrumenten om ondernemers te ondersteunen en te versterken. De digitalisering creëert kansen om procedures te vereenvoudigen, betutteling tegen te gaan en administratieve rompslomp te beperken.

De subsidies worden creatiever ingezet, de middelen worden geheroriënteerd.  Bv we heroriënteren meer van economische steun naar innovatiesteun

 

Zelfbewust en veerkrachtig moeten we steeds uitgaan van ons eigen kunnen, onze creativiteit, ons vernuft en inventiviteit. We moeten met de bescheiden middelen blijvend een voortrekkersrol vervullen voor innovatie, digitale transformatie en technologie.

Innovatie en wetenschap zijn de motor voor meer welvaart en welzijn. Ze zijn cruciaal om oplossingen aan te reiken voor maatschappelijke uitdagingen. Wij leggen de klemtoon op onderstaande principes:

 • Excellentie is het uitgangspunt.
 • We moeten verkokering tegengaan en inzetten op samenwerking over de disciplines heen (de Speerpuntclusters zijn daarvan een goed voorbeeld).
 • Het aandeel van de industrie bij de financiering moet een stijgende trend kennen. We moeten excellente projecten maximaal ondersteunen die er zonder deze steun nooit zouden geweest zijn.
 • Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de hervorming van de structuren en de procedures. Nu komt het erop aan om daar goed gebruik van te maken.
 • O&O moet ook een aantoonbare impact en return hebben. We moeten het maximale aan effect hebben uit onze investeringen.
 • Er is nog een hiaat in het overheidsintrumentarium van O&O, namelijk de ondersteuning om een doorstart te maken en door te groeien. Dat moet worden aangepakt.

 

Als kleine regio kunnen we groots zijn en grenzen verleggen. Vlaanderen staat gekend om de werkijver, de innovatiekracht en de technologische vooruitgang. We mogen terecht trots zijn op wat we al hebben bereikt. Ook in de hedendaagse digitale wereld en in de data-economie kunnen we grenzen verleggen.

Vlaanderen is vol zelfvertrouwen om de uitdagingen aan te gaan. We hebben tal van troeven om hoopvol naar de toekomst te kijken en uit te blinken. Het komt niet vanzelf. Het vergt een inspanning van iedereen en vooral ook durf om vernieuwend te zijn, onszelf in vraag te stellen en innovatieve oplossingen aan te reiken.

Vlaams Parlement - 20 december 2019

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is