Ook de N-VA gaat voluit de kaart van de energietransitie.  De discussie die we hier voeren is over de timing – de modaliteiten en de backup.  Ook voor ons is het huidig kernverhaal een aflopend verhaal.  Maar fossiele energie is dat nog veel meer. 

Ook wij, de N-VA hebben een grote groene ambitie met groene duurzame energie.  Ook wij staan mee achter het duurzame klimaatverhaal voor de toekomst.  Waarom hebben wij anders hard meegewerkt aan de Vlaamse klimaatresolutie, die hier kamerbreed werd gestemd. 

Maar wel met realisme, onder de voorwaarden – die trouwens ook in het federaal regeerakkoord staan: vooral betaalbaarheid, maar ook duurzaamheid en uiteraard bevoorradingszekerheid garanderen.  Met andere woorden, : hoe groot is de factuur, wie gaat die betalen?, een beslissing die uiteindelijk moet beter zijn voor het klimaat., en het licht mag niet uitgaan.  En dit moet aangetoond worden via de nodige cijfermatige onderbouwing (blij dat de minister dit ook bevestigt, hier zitten we dus op dezelfde lijn). 

  • Duurzaamheid : wij willen minder CO2 en niet meer CO2 – het klimaat redt je niet met 9 bijkomende gascentrales.  We hebben in de klimaatresolutie een uitstootreductie van 35% tegen 2030 voorop gesteld, deze komt nu in de feiten in gevaar.
  • Betaalbaarheid : wij willen niet dat de burger en onze bedrijven teveel betalen voor de energietransitie.  We willen eerst weten wat het ons kost, pas dan kan je gegrond debat voeren
  • Betrouwbaarheid : verzekert dit energiepact dat de lampen blijven branden in 2025?  Dat het licht niet uit gaat.  We hebben namelijk nog steeds geen betrouwbaar onderbouwd scenario gezien dat ons geruststelt.  Of willen we ons vertrouwen op het buitenland om ons tijdens de pieken te voorzien van energie?  Als al onze buurlanden vertrouwen op het buitenland om hun van energie te voorzien tijdens piekmomenten, wie gaat deze dan leveren?  Import is namelijk niet altijd beschikbaar. 

Een goed energiepact bestaat uit vier elementen, cfr we lezen dat ook in het SERV rapport :

  • Een energiepact is geen one-night-stand, het is een langetermijn onderbouwd engagement voor vele jaren.  Het is een onderbouwd engagement dat niet in een schuif mag en kan belanden.  Het moet continu blijven leven. 
  • Het is een engagement dat we samen nemen met zo veel mogelijk actoren mee aan tafel.  Een pact wordt niet alleen gesloten tussen politici, maar ook met de verschillende betrokken organisaties en actoren.  Anders is het geen pact.
  • Het moet gebaseerd zijn op onderbouwde cijfers, berekeningen en studies, cijfers waar iedereen mee akkoord is.  Cijfers en berekeningen die een visie ondersteunen, een visie die geen enkele een technologie op voorhand uitsluit, maar verschillende energiebronnen en scenario’s overweegt.
  • Er moeten investeringen aan verbonden worden.  Dit staat ook in het energiepact : massale investeringen in gebouwen, laadpalen,  , en zeker hernieuwbare energie, …Maar de Vlaming heeft het recht om te weten wat hem dat gaat kosten.  Maar wel beredeneerd, met een return on investment zodat de Vlaming en de Vlaamse bedrijven zich niet blauw betalen aan energie .  met andere woorden: we willen weten wat het gaat kosten.  Tegen wanneer, waar en op welke manier , dit zijn allemaal nog openstaande vragen. Als N-VA blijven we hameren op de betaalbaarheid van energie zowel voor bedrijven als gezinnen.

Al meer dan 2 jaar wordt hier in dit parlement aangedrongen om op basis van een visie een stevig pact uit te bouwen, dat zoals in het regeerakkoord staat, moet onderbouwd zijn zodat er geen gevaar is voor de betaalbaarheid, geen gevaar is voor de duurzaamheid en het licht niet uitgaat.  En hiervoor hebben we ook hier in dit parlement een resolutie gemaakt, die duidelijk weergeeft wat de verschillende stappen zijn.

De huidige conceptuele visienota is een begin, moet verder onderbouwd en uitgewerkt worden. De dynamiek die in Vlaanderen een dik jaar terug gestart is, moet nu verder groeien.  Het is inderdaad historisch dat we een basisnota hebben.  Maar laat ons hierop nu verder werken, verder uitbouwen, niets uitsluiten op voorhand en altijd rekening houden met betaalbaarheid – duurzaamheid - bevoorradingszekerheid

We hebben minstens 5 studies, die als conclusie altijd hetzelfde zeggen: alle nucleaire centrales sluiten zal de prijs sterk doen stijgen en de gevolgen voor het klimaat worden erger en minder duurzaam.  Maar de berekeningen zijn verschillend.  Daarom doe ik een oproep om te komen tot één coherente onderbouw, met een open vizier, rekening houdend met wat de mensen echt bezighoudt : een groen en duurzaam klimaat : maar niet ten koste van alles, niet tot elke prijs.

>> Herbekijk het actuadebat via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=YV1JZ2_qXoM