Het succes van ‘crowdleningen’ van particulieren aan ondernemingen

Door Andries Gryffroy op 28 januari 2022, over deze onderwerpen: Economie, ondernemerschap en innovatie

De Vlaamse gezinnen hebben in 2021 opnieuw veel geld geparkeerd op spaarboekjes, hoewel de spaarrente van 0,11 procent historisch laag is. Het is zelfs de eerste keer dat op Belgisch niveau de grens van 300 miljard euro wordt overschreden, een nooit eerder gezien record. Desondanks gaan Vlamingen ook op zoek naar een hoger rendement, bijvoorbeeld via beleggingsfondsen of crowdfunding of crowdleningen. In het kader van het relanceplan “Vlaamse Veerkracht” zorgde de Vlaamse Regering voor de ondersteuning van ondernemingen, door particulieren de kans te geven zich in te schrijven in het kapitaal van een onderneming (Vriendenaandeel) of een achtergestelde lening af te sluiten (Winwinlening). Daarnaast is er nog het Welvaartsfonds beheerd binnen de structuren van PMV. 

Winwinlening 

Volgens de cijfers heeft het systeem van crowdlening (Winwinlening) succes.  Men spreekt van een stijging van 62,2 miljoen euro in 2019 naar ongeveer 150 miljoen euro eind 2021. De Winwinlening heeft een laag rendement maar wel een overheidswaarborg en er is een fiscaal voordeel. Dit verschilt van het gebruikelijke systeem waarbij er geen waarborg en fiscaal voordeel is, maar wel een hoger rendement.  

Tijdens de Coronacrisis werd veelvuldig gebruik gemaakt van deze financieringsinstrumenten.  Maar een lening blijft een lening, en verhoogt de schuldgraad van een onderneming.  Investeren in kapitaal heeft bij de particulier een perceptie van meer risico, maar voor een onderneming is versterking van kapitaal altijd een betere oplossing.  Maar het Vriendenaandeel is als concept veel later opgestart en heeft zeker nog niet het succes als de Winwinlening, dus hier is een tandje bijsteken absoluut noodzakelijk.   

Vlaamse Relanceplan en het Vriendenaandeel  

Vlaamse Veerkracht moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na corona. Deels gewaarborgde investeringen, deels fiscaal aftrekbaar, weliswaar met een defensief rendement zijn nuttige instrumenten waarmee een particulier kan investeren in ondernemingen.  Op vraag van Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy, licht Minister Crevits toe dat de mogelijkheden van zowel het Vriendenaandeel als de Winwinlening nog niet voldoende zijn uitgeput. Er moet dus nog een stevig tandje bijgestoken worden.    

Maar voor Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy blijft het Vriendenaandeel het meest interessant voor ondernemingen. Ook al is het minder goed gekend, gaat het over een kapitaalsversterking, en dit is altijd de beste oplossing voor een onderneming.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is