Het doel heiligt de middelen niet: ook inzake hernieuwbare energie is lokaal draagvlak nodig

Door Andries Gryffroy op 19 februari 2020, over deze onderwerpen: Energie, Hernieuwbare energie, Lokaal
Windmolens

Begin februari raakte bekend dat de Vlaamse regering en deputatie van Limburg, 16 van de 22 aangevraagde windturbines van Zuidwind in Genk de vergunning werd geweigerd. Deze beslissing kwam er na het advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunnigscommissie.

We zijn het er allemaal over eens dat het aandeel hernieuwbare energie moet stijgen, windenergie maakt daar deel van uit.  Maar dit mag niet ten koste gaan van de bestaande regelgeving. Ook voor het plaatsen van windturbines moeten de regels nageleefd worden. Niet alleen om te zorgen voor de nodige rechtszekerheid, maar ook om het nodige lokale draagvlak te creëren. Met de roep naar soepelere regels of regels te omzeilen, en dit louter om de doelstelling te behalen, creëer je geen beter draagvlak, integendeel.

Om die reden is er in het Vlaams regeerakkoord beslist om de bevoegdheid voor het vergunnen van windmolens naar het lokale niveau te brengen, de modaliteiten moeten uiteraard nog uitgewerkt worden. Door steden en gemeenten de verantwoordelijkheid te geven om windmolens te vergunnen, zorgen we ervoor dat er meer en betere inspanningen geleverd worden voor een lokaal draagvlak. Als je de lokale autoriteiten en lokale bevolking net in het verhaal betrekt, en als je kunt aantonen dat je correct bent met alle regels, en je niet probeert om de regelgeving te omzeilen of te versoepelen, ga je de slaagkansen van je project misschien net vergroten. 

Wist je trouwens dat er momenteel geen afstandsregels zijn?  De afstand tot de dichtstbijzijnde woning of gebouw wordt bepaald door een veiligheidsperimeter in functie van de tiphoogte en de geluidsnorm.  Met andere woorden, men ziet projecten met een afstand van 145 meter tot het dichtstbijzijnd gebouw.  In Duitsland is die 1000 meter.  Afstand heeft niet alleen te maken met veiligheid en geluid, maar ook met het visuele.  Ook hier moeten we onderzoeken of er met een opgelegde minimum afstandsregel, we het draagvlak niet kunnen vergroten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is