Garanties van oorsprong voor alle energiebronnen?

Door Andries Gryffroy op 14 november 2018, over deze onderwerpen: Energie

In de Vlaamse Energiecommissie begin deze maand sneed parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) opnieuw het onderwerp van grijze stroom aan. Komen er garanties van oorsprong voor alle energiebronnen? 

Gryffroy had het over de mogelijkheid om ook garanties van oorsprong (GvO) in te voeren voor niet-hernieuwbare energiebronnen. In zijn antwoord zei Vlaams Energieminister Tommelein dat er al een aantal Europese landen overgestapt zijn naar het principe van ‘full disclosure’. Dat is het gebruik van garanties van oorsprong voor alle bronnen van elektriciteit. “Oostenrijk en Zwitserland hebben dit op wettelijke basis ingevoerd en Zweden op basis van een sectorakkoord. Nederland heeft beslist om het vanaf volgend jaar in te voeren. Ook de AIB, dus de Europese koepel van instanties die garanties van oorsprong toekennen in de diverse lidstaten, pleit in haar toekomstvisie voor full disclosure.” 

Gryffroy verwees naar een politiek akkoord van de Europese Raad deze zomer over het onderwerp, maar Tommelein benadrukte dat dit geen verplichting behelst voor de lidstaten om grijze garanties van oorsprong toe te kennen. “De Europese richtlijn is momenteel in vertaling en wordt de komende weken gepubliceerd, en dan is er normaal een periode van achttien maanden om deze richtlijn om te zetten in onze wetgeving. Er zal dan samen met de federale overheid moeten worden bekeken of er al dan niet zal worden ingegaan op het toekennen van fossiele en nucleaire garanties van oorsprong. Tot op heden zien we niet echt een dergelijke vraag naar de toekenning van grijze garanties van oorsprong van individuele leveranciers.” 

Alex Polfliet, zaakvoerder van Zero Emission Solutions en zeer actief inzake GvO’s, spreekt dit tegen : “Het is een verhaal van de kip en het ei: als het product er niet is, kan er ook geen vraag naar zijn. De nakende invoering van full disclosure in Nederland heeft de vraag en dus prijs van groene GvO’s fors verhoogd. Dat is een goeie zaak voor de overheid, die daardoor minder steun moet geven aan hernieuwbare energie. Sterker nog, ook gas-GvO’s zijn als alternatief voor ‘groen’ erg gewild, maar steenkool-GvO’s wil niemand. Dat kan er toe leiden dat steenkoolcentrales worden gesloten omdat de eindklant die stroom niet wil…

Bron: energiejournaal.be - Philippe Buze

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is