Ik zie in het beleidsdomein 5 speerpunten:

  1. De Vlaamse regering speelt de rol van voortrekker en accelerator. Met andere woorden vraaggestuurd in plaats van aanbod gericht. Dat zie je duidelijk inde initiatieven rond bijvoorbeeld Industrie 4.0, Fiber to the home en het hervormen van het VAIEO.
  2. Het beleid is gebaseerd op het bouwen van bruggen. Bruggen tussen alle mogelijke organisaties en instanties. Bruggen die ervoor moeten zorgen dat er samengewerkt wordt over de beleidsdomeinen heen. De voorbeelden zijn duaal leren, de samenwerking tussen Europa en Vlaanderen, de samenwerking van de verschillende industrie√ęn, clusters en netwerken.
  3. De minister vertrekt vanuit een helikopterview. Waarbij hij het domein van de economie met nog veel federale bevoegdheden overstijgt en dus banden legt met bvb onderwijs, leefmilieu en energie. Denken we aan de geothermie-centrales van VITO of de samenwerking met binnenlands bestuur voor de uitbouw van smart cities, e-government of de sociale economie.
  4. We zien ook duidelijk een horizontaal en verticaal beleid. Door het integraal beleid en een sectoraal beleid wordt de groei in Vlaanderen mogelijk.
  5. De minister zet in op iedereen. Elk talent is nodig op onze arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in West-Vlaanderen is er een arbeidskrapte. Dit lijkt structureel te worden. Dat is echter een positieve uitdaging.

Er zijn nog veel uitdagingen. In Vlaanderen hebben we oog voor de toekomstige uitdagingen. Inderdaad, de wereld evolueert en dus verandert ook de samenleving. Of dat we dat nu willen of niet. De uitdagingen vragen een gepast antwoord. Via onderzoek en ontwikkeling proberen we dat gepast antwoord te vinden. Innovatie is het sleutelwoord om onze samenleving en economie meer slagkracht te geven en beter voor te bereiden op de toekomst.