Noodkoopfonds goedgekeurd voor 308 kwetsbare eigenaars

Door Andries Gryffroy op 14 oktober 2020, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid
Snellere energierenovatie sociale huurwoningen

Maar liefst 308 kwetsbare gezinnen kunnen rekenen op een renteloze lening voor de renovatie van hun noodkoopwoning. Dat antwoordde Vlaams minister van Energie Zuhal Demir op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Andries Gryffroy. Demir kondigde ook aan dat ze de komende twee jaar 40 miljoen euro extra uittrekt om kwetsbare gezinnen te helpen om hun woning energetisch te renoveren. “Vlaanderen bewijst zo dat het bereid is grote inspanningen te leveren voor mensen die het moeilijker hebben om de energietransitie te volgen”, reageert Gryffroy tevreden.

Vorig jaar keurde de Vlaamse Regering het zogenaamde “Noodkoopfonds” goed. Noodkopers zijn mensen met een laag inkomen die bij gebrek aan betaalbare huurwoningen noodgedwongen een goedkope woning kopen op de privémarkt. Vaak scoren die woningen slecht op gebied van veiligheid en energiezuinigheid en bij gebrek aan financiële middelen is renovatie dikwijls niet haalbaar.

Renteloze lening van 25.000 euro

Met de middelen uit het Noodkoopfonds kunnen noodkopers bij het OCMW een renteloze lening van 25.000 euro aanvragen zodat de woning energetisch en kwalitatief kan worden gerenoveerd tot ze minstens voldoet aan de Vlaamse Wooncode. De lening moet pas worden terugbetaald als de eigenaar de woning verkoopt of naar een andere woning verhuist.

7,7 miljoen financiering

Om het Noodkoopfonds te activeren lanceerde Zuhal Demir begin dit jaar een eerste projectoproep naar de Vlaamse OCMW’s. Er werden 18 projectvoorstellen ingediend. Met behulp van de OCMW’s en de projectpartners zullen nu 308 noodkoopwoningen worden gerenoveerd, gespreid over 24 gemeenten in vier provincies. Het Noodkoopfonds zal daarvoor een totaal financieringsbedrag van 7,7 miljoen voorzien. Dat maakte Demir bekend op vraag van partijgenoot Gryffroy.

Betere leefkwaliteit en lagere energiefactuur

Minister Demir reageert bijzonder tevreden over de resultaten van de eerste oproep. “308 kwetsbare gezinnen kunnen via deze renteloze lening die ze pas later moeten terugbetalen, hun precaire woonsituatie aanzienlijk verbeteren. Dat bezorgt hen zowel een betere leefkwaliteit als een lagere energiefactuur. Het Noodkoopfonds blijft een belangrijk instrument in de strijd tegen energiearmoede.”

40 miljoen extra via relanceplan

“In het kader van het Vlaamse Relanceplan zorgt de minister bovendien voor 40 miljoen euro extra middelen voor het Noodkoopfonds voor de komende jaren”, vult Andries Gryffroy aan. “Dit rollend fonds krijgt daarmee een serieuze extra impuls, waardoor op geregelde tijdstippen projectoproepen zullen kunnen worden georganiseerd.”

Kwetsbaren een duwtje in de rug geven

De minister hoopt op die manier de mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen een duwtje in de rug te geven. Deze renovatie-investeringen zorgen voor een driedubbele winst: lagere energiefacturen voor de mensen, een lagere CO2-uitstoot en extra werk voor de bouwsector.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is