Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissies:

en plaatsvervangend lid van de commissies:

Als energiespecialist van de N-VA volg ik het energiedossier nauwgezet op. Mijn expertise als ingenieur, bedrijfsleider van een consultancy bureau in de energiesector en gewezen voorzitter van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is daarbij bijzonder nuttig. In de bevoegde commissie zet ik me in voor het uitwerken van een Vlaamse energievisie en -pact, het promoten van energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik, het slim investeren in duurzame energie, het creëren van een beleidskader dat inspeelt op nieuwe technologieën en ontwikkelingen zoals de batterijtechnologie en het delen van daken voor zonnepanelen,…

Hiernaast ben ik voornamelijk bezig met innovatie en volg ik als gewezen bedrijfsleider de structuren van overheidsbedrijven en overheidsparticipaties op. Verder heb ik een bijzondere belangstelling voor het streekbeleid en de KMO-portefeuille, een eenvoudig en gebruiksvriendelijk instrument om ondernemingen te ondersteunen voor opleiding en advies. Intergemeentelijke samenwerking en de intercommunales zijn twee andere thema’s die ik van nabij opvolg.

Mijn collega’s in het Vlaams Parlement hebben me aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier. Daarnaast ben ik plaatsvervanger in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en in het Comité van de Regio’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, bezoek dan mijn facebook bladzijde of schrijf je in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het creëren van één premiesysteem voor de renovatie van een woning

van Jelle Engelbosch, Tine van der Vloet, Andries Gryffroy, Björn Anseeuw, Marc Hendrickx en Lorin Parys
1365 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het creëren van nieuwe energiemarkten die een duurzaam energiesysteem stimuleren

van Andries Gryffroy, Matthias Diependaele, Jos Lantmeeters, Bart Nevens en Lieve Maes
1299 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van lokale besturen om energie-efficiëntere openbare verlichting te gebruiken

van Andries Gryffroy, Bart Nevens, Wilfried Vandaele, Nadia Sminate, Bert Maertens en Willy Segers
1293 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de uitvoering van het windplan Windkracht 2020

van Andries Gryffroy aan minister Bart Tommelein
153 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de houding van de consument ten aanzien van de vrijgemaakte energiemarkt en de keuze van de energieleverancier

van Andries Gryffroy aan minister Bart Tommelein
434 (2017-2018)

Vraag om uitleg over een uniforme berekening van opstalvergoedingen voor windenergie

van Andries Gryffroy aan minister Bart Tommelein
150 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de verdere ontwikkeling van diepe geothermie en de mogelijke gevolgen van deze techniek

van Johan Danen aan minister Bart Tommelein
207 (2017-2018)

Verslag van de hoorzitting over het ontwerp van ondernemingsplan en ontwerp van begroting van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Johan Danen
1372 (2017-2018) nr. 1

Actuele vraag van Stefaan Sintobin aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het Elia-rapport betreffende de energiebevoorrading

van Stefaan Sintobin aan minister Bart Tommelein
71 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2