Vlaams Parlement zet licht op groen voor oprichting databank voor premies en subsidies inzake energie

Door Andries Gryffroy op 9 juli 2021, over deze onderwerpen: Energie

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde op woensdag 7 juli een voorstel van decreet van Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) goed waarmee de basis wordt gelegd voor de uitbouw en het beheer van een databank voor premies en subsidies inzake energie. Met deze databank wordt het onder andere mogelijk om de voorbereiding van het Vlaamse energie- en klimaatbeleid te ondersteunen, en dat beleid monitoren en evalueren. Het zorgt er ook voor dat we werk kunnen maken van de uitbetaling van de retroactieve investeringspremie voor PV-installaties en de warmtepomppremie.

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 7 juli heeft het Vlaams Parlement het licht op groen gezet voor de oprichting van een databank voor premies en subsidies inzake energie.

De doelstellingen van deze databank zijn talrijk. Ze zal niet alleen dienen om het Vlaamse energie- en klimaatbeleid te ondersteunen, maar ook voor het evalueren en monitoren van dat beleid en de Vlaamse en Europese doelstellingen inzake klimaatbeleid. Ook zal ze data voor communicatie en sensibilisering ter beschikking stellen en data aanleveren voor beleidsmatig wetenschappelijk onderzoek rond energie en klimaat. Verder is het de bedoeling dat deze databank aangevraagde en toegekende premies en subsidies controleert en energiefraude opspoort.

Met dit voorstel van decreet wordt ook gezorgd voor een rechtsgrond voor de uitbetaling van de retroactieve investeringspremie voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter die financieel getroffen werden door het verdwijnen van de terugdraaiende teller en voor de warmtepomppremie. Het is de bedoeling dat gezinnen vanaf begin augustus hun aanvraag kunnen indienen voor de retroactieve investeringspremie en vanaf begin oktober voor warmtepompen. De uitbetaling zelf zal dan vermoedelijk vanaf begin oktober gebeuren.

Volgend op dit voorstel van decreet keurde de Vlaamse Regering op vrijdag 9 juli de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen definitief goed. De premie kan worden aangevraagd vanaf 20 juli 2021.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is