Meer starters in Vlaanderen dan andere gewesten

Door Andries Gryffroy op 25 januari 2023, over deze onderwerpen: Economie, ondernemerschap en innovatie

In de media verschijnen artikels over het aantal faillissementen in België.  Sinds 2019 dalen deze, enkel in Vlaanderen stijgen ze.  Een analyse van deze faillissementscijfers, maar dan in combinatie met aantal oprichtingen per jaar en het totaal aantal ondernemingen, geven ons echter een ander beeld. 

Twee derde van de startende ondernemingen bestaan nog na 5 jaar.  Maar het aantal opgerichte ondernemingen verschilt ook sterk van gewest tot gewest.  Voor het Vlaams gewest waren er in 2021 bijna 74.000 nieuwe oprichtingen, in Brussel bijna 11.500 en in Wallonië een dikke 26.000. Verder zijn er in Vlaanderen 20.000 meer nieuwe oprichtingen per jaar dan in 2019.  In Wallonië is dit slechts 2.000 en in Brussel zelfs 0.  Met andere woorden, Vlaanderen is verantwoordelijk voor 66,4% van de nieuwe oprichtingen in België, en hun aandeel blijft groeien.  In Brussel is dit 10,3% en hun aandeel daalt, tenslotte is dit in Wallonië 23,3% en hun aandeel blijft status quo.   

Dus ja, in absolute cijfers is t.a.v. 2019 het aantal faillissementen gestegen in Vlaanderen, en in de andere gewesten dalen ze nog licht.  Maar hoe kan het ook anders als je gewoon minder starters hebt.  Als je de absolute cijfers van het aantal faillissementen van 2022 vergelijkt met de nieuwe startende ondernemingen in 2021, dan is er hier een ratio van 7,1% voor Vlaanderen – 15,4% voor Brussel en 8,5% voor Wallonië.  Het echte zwakke broertje is dus wel degelijk Brussel. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is