Interview door N-VA Melle

Door Andries Gryffroy op 1 oktober 2014

In het oktobernummer van het Huis-aan-huis blad van N-VA Melle verscheen een interview met mij over de beleving van 25 mei en de eerste stappen in het Vlaams Parlement en de Senaat:

 

Je bent verkozen als Vlaams Parlementslid. Hoe heb je de verkiezingsdag beleefd?

Het was eigenlijk een bizarre dag. Je weet dat je niets meer kan doen. Je blijft dus best gewoon rustig. Maar het blijft nagelbijten, tot de eerste resultaten binnenkomen. Gaan we vlot over de 30 % of net niet? Dat is na een dergelijke harde campagne een wereld van verschil.

 

Hoe zag die dag er voor jou uit?

Nadat ik mijn stem uitbracht, ging ik richting Handelsbeurs om de laatste voorbereidingen te treffen voor het feest ’s avonds in de Handelsbeurs. De muziekkeuze, de technische installaties,… Alles moest in orde zijn! Aangezien ik ook algemeen secretaris van de N-VA ben, ging ik hierna richting Brussel.

 

Was de sfeer op het partijsecretariaat werkelijk zoals weergegeven in de reportage ‘De langste dag’ van Paul Jambers?

Paul Jambers heeft de sfeer zeer goed gecapteerd. Het was inderdaad met de nodige stress kijken naar de eerste resultaten en ze meteen proberen te analyseren. Vooral de timing is belangrijk. Vanaf wanneer zijn de resultaten betrouwbaar, wat wordt onze communicatie,…? En dan naar onze sympathisanten die ongeduldig aan het wachten waren op de komst van de partijtop. Dat was een hallucinante intrede: de cameraploegen op de moto, je weg trachten te banen doorheen het geduw getrek, nervositeit en cameraflitsen. Je zet je verstand een beetje op nul, je helpt waar nodig, glimlacht naar de sympathisanten en bovenal maak je dat je opnieuw heelhuids buitenkomt.

 

Dus geen tijd voor een stevige pint?

Nee, niet bepaald. Daarna ging het richting Gent. Daar was het eindelijk genieten en kon je even met familie, vrienden en supporters bijpraten.

 

Een Mellenaar als volksvertegenwoordiger, dat is wel heel lang geleden.

Ja, maar je mag ook niet vergeten dat Melle al heel lang een traditie heeft. Al meer dan 30 jaar, eerst met de VU en nu sinds meer dan 10 jaar met de N-VA. Het succes van deze ploeg is dat je als kandidaat voor een nationale lijst kan rekenen op tal van vrijwillige medewerkers: voor het plaatsen van de borden, voor de brievencampagnes en zo veel meer.

N-VA Melle is een groep waar je op kan rekenen: dit geeft een goed gevoel! En als je dan ook met Caroline Croo op dezelfde lijst staat, dan wordt het pas echt teambuilding.

 

Op welke thema’s wil je je toeleggen in het Vlaams Parlement?

Als energiespecialist van de N-VA zal ik mij uiteraard toeleggen op alle energievraagstukken die op ons afkomen. En geloof me: die zijn niet min. Daarnaast zal ik als commissiecoördinator van de commissie Economie de thema’s volgen van Wetenschapsbeleid, over Werk tot Lokale Economie.

Maar ook de regionale belangen wil ik behartigen.

 

Je legde ook de eed af als deelstaatsenator. Wat mogen we daar verwachten van jou?

We moeten eerlijk zijn. In de zesde staatshervorming is voorzien dat de Senaat een minimalistische invulling krijgt. Het zijn voornamelijk de gewesten die daarin vertegenwoordigd zijn. Er zijn nog een paar thema’s die in de Senaat zullen behandeld worden, maar het mag geen maximale invulling worden. Andere partijen hebben daar een andere visie op, maar de N-VA wil wel degelijk die

verandering doorvoeren.

 

Ondertussen is het politiek jaar volop aan de gang. Hoe waren die eerste dagen voor jou?

Ik voel me daar als een vis in het water. Het is natuurlijk wel constant overleggen met veel mensen om dingen echt te gaan veranderen in onze samenleving. Dat is niet altijd eenvoudig, maar we gaan ervoor!

 

Link naar de huis-aan-huis blad van N-VA Melle: http://melle.n-va.be/files/afdeling/generated/ledenmagazine/602-14x-_mel...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is