Goed klimaat voor ondernemers en ondernemingen

Door Andries Gryffroy op 16 december 2014, over deze onderwerpen: Economie, ondernemerschap en innovatie
Andries Gryffroy Vlaams Parlement Budget

Tijdens de budgetbesprekingen deze avond situeerde ik het belang van een goed klimaat voor de ondernemingen en de ondernemers. De ondernemers vormen een belangrijke spil voor een goede arbeidsmarkt en een bloeiende economie. Duidelijkheid, ...rechtszekerheid, transparantie en eenvoud zijn de ingrediënten van een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Dat doet de Vlaamse regering door te werken aan 1 ondernemersloket, het samenbrengen van IWT en het Agentschap ondernemen, innovatiesteun efficiënt en effectief in te zetten,…

We koesteren de ondernemingen en de ondernemers!

 

Integrale tekst van de tussenkomst:

 

Economie – werk – innovatie gaan hand in hand.  In de beleidsnota wordt duidelijk aangegeven dat de domeinen economie – wetenschap – en werk aan elkaar gekoppeld zijn. Voor het eerst in decennia worden de schotten tussen de beleidsdomeinen opgeheven.   Daardoor zijn de voorwaarden vervuld voor een grondige administratieve vereenvoudiging op maat van de ondernemers.  Puur in functie van de begrotingsmiddelen zijn de euro’s die vanuit begroting naar economie gaan veel beperkter dan bv Onderwijs en Welzijn, of dan bv werk.  En terecht, dit hoort ook zo.  We willen inderdaad zoveel mogelijk mensen aan het werk, we willen zoveel mogelijk mensen laten deelnemen aan kwaliteitsvol onderwijs, we willen de mensen kunnen verzorgen.

Maar : dit zijn uitgaven, en uitgaven kan je pas doen als er ook inkomsten zijn.  En de inkomsten komen van een goed draaiende economie.  We kunnen moeilijk stellen dat de economie op heden goed draait, en dat op korte termijn er hier een snelle verbetering in zal komen.  Echter, als overheid kunnen we sturen, kunnen we een kader maken waardoor het niet alleen voor de ondernemingen, maar ook voor de ondernemers er een goed ondernemersklimaat is.  En dit tijdens alle fases van het ondernemen : start (starters) – groei (uitbreiden en internationaliseren) – stop (reconversie/transformatie).  Alle fases zijn belangrijk.  Een goed draaiende economie steunt namelijk op een competitief, concurrentieel en bloeiend ondernemersklimaat.  De N-VA beschouwt de ondernemers als een belangrijke spil voor een goede arbeidsmarkt.  Maar ook Wetenschap en Innovatie zijn cruciaal om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en onze ondernemerspositie in Europa en de wereld verder te versterken.  Daarom moeten we om te starten ondernemerschap terug waarderen en ondernemende mensen stimuleren.  En deze ondernemers vragen niet altijd €’s.  Wat zij vragen is een duidelijk -rechtszeker – transparant en eenvoudig kader.  En dit is de taak van de overheid.  We geven hen dit kader en vooral, we geven hen terug vertrouwen.  We stoppen dus met maatschappelijke debatten te voeren die enkel de negatieve aspecten van het ondernemen de nodige aandacht geven.  Duidelijkheid – rechtszekerheid – transparantie en eenvoud zijn de ingrediënten van een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Transparantie en eenvoud doen we bv door te werken naar 1 ondernemersloket, te starten met het samenbrengen van IWT en Agentschap Ondernemen.  Door de innovatiesteun gericht in te zetten op een efficiënte wijze, om zo economische en maatschappelijke meerwaarde te realiseren voor de ondernemers.

Rechtszekerheid en duidelijkheid doen we door de maatregelen van entiteit 1 sterker af te stemmen op de Vlaamse Economie en de Europese maatregelen op maat van de Vlaamse economie te implementeren. Op deze manier waken we over de concurrentiekracht van onze ondernemers.

De elementen duidelijk – rechtszeker – transparant en eenvoud passen we toe door erover te waken dat ondersteuning rechtstreeks, efficiënt en effectief wordt ingezet en dit met een beperkte overheadkost.

Collega’s, ondernemingen en vooral ook ondernemers zijn uitermate belangrijk voor ons, alles wat we willen start uiteindelijk bij hen, we geven hen ons vertrouwen door een goed kader te creëeren, maar vooral : we koesteren hen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is