Gedachtenwisseling afschakelplan

Door Andries Gryffroy op 23 oktober 2014, over deze onderwerpen: Energie

In de commissie energie was er een gedachtewisseling met de minister over het afschakelplan. Om een algemene stroomonderbreking (black out) te vermijden door een te grote vraag naar elektriciteit, kan het zijn dat gedurende een piekperiode bepaalde gebieden van het net worden afgeschakeld. Het valt af te wachten of het zo ver zal komen en er is geen reden om paniekvoetbal te spelen, maar het is belangrijk om je voldoende voor te bereiden door de risico’s in te schatten. Een st...roomuitval is immers steeds mogelijk. Tevens zal aan iedereen inspanningen worden gevraagd om rationeel om te gaan met energie en het gebruik te milderen.

Hoe is het zo ver kunnen komen en wie draagt de verantwoordelijkheid? De laatste decennia werd door een verwarrende visie op de kernuitstap en een onduidelijk investeringsklimaat onvoldoende ingezet op alternatieven. Door de technische problemen met de nucleaire installaties en de sluiting van onrendabele gascentrales komt de bevoorrading nu misschien in het gedrang.

Vandaar heb ik gevraagd om zo snel mogelijk uitvoering te geven aan het regeerakkoord en werk te maken van een coherente en ambitieuze energievisie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is