De Tijd: 'Digitale meter ontziet eigenaars zonnepanelen'

Door Andries Gryffroy op 14 maart 2019, over deze onderwerpen: Energie

Iedereen krijgt de kans om voor 15 jaar in het bestaande systeem te blijven, zodat het rendement voor de eigenaars van zonnepanelen gegarandeerd blijft.

De meerderheidspartijen hebben in het Vlaams Parlement een akkoord bereikt over de invoering van de digitale meters vanaf 1 juli, zoals was gepland.

Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad, want de invoering van de digitale meters dreigde een streep door de rekening te zijn voor de eigenaars van zonnepanelen en warmtepompen. Die zouden hun elektriciteitsfactuur fors hoger zien gaan als afgestapt zou worden van het huidige systeem van terugdraaiende tellers voor wie met zonnepanelen energie op het net zet. Als het stroomoverschot op het net wordt gezet, draait de teller van de eigenaar terug.

Een politiek akkoord werd gesloten. Dat biedt iedereen de kans voor 15 jaar in het bestaande systeem te blijven, zodat er geen verliezers zijn.

Het is daarnaast aan de Vlaamse regulator VREG om een nieuw en aantrekkelijk tarief uit te werken, zodat consumenten worden 'verleid' om over te stappen naar het nieuwe systeem van digitale meters. Zodra de overstap is gemaakt, kan men niet terug naar het oude systeem gaan.

Hardwerkende Vlaming

De VREG wil met de slimme digitale meters een systeem dat afstapt van de terugdraaiende teller. Het ideaal is dat eigenaars van zonnepanelen de elektriciteit die ze opwekken zelf gebruiken. Maar in de praktijk is dat niet voor iedereen haalbaar. De hardwerkende Vlaming bijvoorbeeld, die overdag niet thuis is, heeft minder mogelijkheden om de zonne-energie die overdag wordt opgewekt zelf te verbruiken.

Vandaar dat de politieke wereld een overgangsperiode inbouwt, zodat de eigenaars van zonnepanelen niet 'gestraft' worden. Wie een installatie van zonnepanelen zet, krijgt tot 31 december 2020 de keuze om voor 15 jaar in het bestaande systeem van terugdraaiende tellers te blijven.

De Vlaamse regering houdt woord: de uitrol van de digitale meter kan van start gaan zoals gepland.

Zeker voor gezinnen die geïnvesteerd hebben in warmtepompen, dreigde de invoering van de digitale meter uit te draaien op een financiële ramp. Zij verbruiken dubbel zoveel elektriciteit, of zelfs drie of vier keer zoveel, als een modaal gezin. Ze zouden daarvoor veel meer moeten betalen. Want de VREG wil dat wie elektriciteit van het net haalt daarvoor betaalt, zonder rekening te houden met hoeveel elektriciteit iemand zelf op het net zet.

Iedereen de keuze

Iedereen krijgt de keuze. Ofwel blijft men opteren voor het bestaande systeem van distributienettarieven met terugdraaiende tellers en betalen eigenaars van zonnepanelen een prosumententarief voor het gebruik van het net. Ofwel stapt men over naar het nieuwe systeem, dat geen rekening houdt met de elektriciteit die op het net wordt geplaatst, maar alleen met de stroom die van het net wordt gehaald. Daarbij moet geen prosumententarief meer worden betaald.

Een volgende stap komt er als de Vlaamse energieregulator in 2021 werk moet maken van een nieuw tarievensysteem, waarbij een intelligent tarief kan worden uitgedokterd op basis van de slimme digitale meters. Er zou dan niet meer worden uitgegaan van het elektriciteitsverbruik, maar van de capaciteit om elektriciteit van het net te halen. Dat opent perspectieven, omdat dan kan worden gewerkt met de reële prijs van elektriciteit, die bepaald wordt door vraag en aanbod.

Het politiek akkoord over de digitale meters maakt definitief komaf met het voorstel om het databeheer bij een onafhankelijke instelling onder te brengen. De netwerkbeheerder Fluvius zal die data zelf beheren. Hij moet de consument toelating vragen om die data te mogen commercialiseren.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD) reageert tevreden. 'De Vlaamse regering houdt woord: de uitrol van de digitale meter kan van start gaan zoals gepland en prosumenten die dat willen behouden het voordeel van een terugdraaiende teller gedurende 15 jaar, ook voor de distributienettarieven. Daarnaast hebben ze een tweede optie om te kiezen voor het voorstel dat de VREG uitwerkte als dat hen meer voordelen biedt, wat het geval is voor prosumenten die veel opgewekte energie direct verbruiken', zegt Peeters in een persbericht.

Wim Van de Velden, Redacteur Politiek & Economie De Tijd

Link naar het artikel: https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-vlaanderen/Digitale-meter-o...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is