Corona: Andries Gryffroy stelt publieke sector 4 maatregelen voor om economie te helpen

Door Andries Gryffroy op 20 maart 2020, over deze onderwerpen: Economie, Overheidsbedrijven, Coronacrisis, Infografieken
andries gryffroy

Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy lanceert een oproep aan de brede publieke sector met vier concrete maatregelen om de liquiditeitspositie van ondernemingen te steunen. Het gaat vooral over een betere timing van betalingen voor bepaalde diensten en opdrachten van de overheden aan de ondernemingen en omgekeerd. “Die beter spreiden in de tijd of net vervroegen kan de ondernemingen op zeer korte termijn de broodnodige zuurstof geven, terwijl de overheidsfinanciën hier nauwelijks door beïnvloed worden”, zegt Gryffroy.

Vlaams Parlementslid Gryffroy richt zijn pleidooi naar de brede publieke sector. Veel ondernemingen hebben immers een contractuele relatie met ‘de overheid’, in de brede zin van het woord, gaande van nutsmaatschappijen tot intercommunales, huisvestingsmaatschappijen tot lokale, provinciale, regionale en federale overheden. “Het is essentieel dat bedrijven met dergelijke contractuele relatie niet in liquiditeitsproblemen komen. Een goede liquiditeitspositie - geld bij kas voor betalingen op korte termijn ­- is immers nodig om te overleven en is een garantie op jobs en een economie met inkomsten.”

De vier maatregelen van Andries Gryffroy:

1. Halvering betalingstermijn ten gunste van ondernemingen

Zodat de ondernemingen niet in liquiditeitsproblemen komen. De Vlaamse overheid is op dat vlak al een goede leerling, want maar liefst 86 procent van de 157.452 niet-betwiste facturen werden in 2019 tijdig betaald, en 50 procent werd zelfs binnen de 23 dagen betaald. “Het is de ambitie om via e-invoicing nog meer facturen voor de vervaldag te betalen. Dat doortrekken naar alle geledingen van de overheid is al een stap in de goede richting. Een voorbeeld: waarom zou het tegoed aan btw-gelden ten gunste van de ondernemingen niet sneller terugbetaald kunnen worden?”

2. Soepele spreiding betalingen

Ten tweede moet er door de overheden werk worden gemaakt van een soepel spreidingsplan voor ondernemingen om een tweede piek van faillissementen tegen te gaan. Gryffroy: “In tegenstelling tot het uitstellen van betalingen, is de kans bij een spreiding het grootst dat betalingen effectief worden uitgevoerd.”

3. Gegunde werken vervroegen

Een derde voorstel bestaat erin de reeds gegunde werken en/of leveringen eventueel te vervroegen en dus vroeger een bevel van aanvang of levering te geven, denk aan openbare werken.  Gecombineerd met de eerste maatregel van sneller betalen, kan dit ook een oplossing zijn voor bepaalde ondernemingen indien ze om één of andere reden nog niet onmiddellijk in volle capaciteit kunnen heropstarten.

4. Schadeclaims pragmatisch bekijken

Ten slotte bepleit Gryffroy ook om de wederzijdse schadeclaims door laattijdige leveringen en/of werken pragmatisch te bekijken.

Uitermate positieve reacties

“Met deze oproep wil ik de brede publieke sector wijzen op de maatregelen die zij kunnen nemen om de economische relance na deze crisis te helpen waarmaken, zonder dat zij hiervan nadelen ondervinden. Ik heb reeds een heleboel contacten gehad met burgemeesters en schepenen en met de  nutsmaatschappijen (Fluvius, Watergroep, TMVW, Water-Link, Aquafin). De reacties op dit voorstel waren uitermate positief. Als nog enkel maar de nutsmaatschappijen de betalingstermijnen zouden halveren brengen we de komende maanden tijd 160 miljoen euro per maand sneller in de economie. Daarenboven kan dit ook een incentive zijn om ook naar de toekomst toe de procedures en betalingstermijnen te versoepelen en versnellen,” aldus Andries Gryffroy.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is