Bezoek aan Green Logix Cogeneration (GLCG) in Lommel

Door Andries Gryffroy op 19 september 2017, over deze onderwerpen: Economie, ondernemerschap en innovatie, Energie

Op dinsdag, 19 september 2017, bezochten Vlaams minister Philippe Muyters en Vlaams volksvertegenwoordiger Andries Gryffroy het bedrijf Green Logix Cogeneration (GLCG) in Lommel. Op de site van het nabijgelegen en groot energieverbruiker Farm Frites is GLCG gestart met de laatste fase van de bouw van een warmtekrachtkoppelingscentrale. Deze volledig geïntegreerde en stuurbare energiecentrale zal, samen met een nieuwe installatie voor de duurzame verwerking van bakdampen en biogas tot warmte, het voornaamste deel van de energievraag van Farm Frites invullen. Dit is een innovatieve primeur voor Vlaanderen, temeer omdat deze installatie niet enkel zorgt voor een technische oplossing op maat, maar ook een model biedt dat toepasbaar is in andere bedrijven met een grote energiebehoefte in de vorm van een derde partijfinanciering. Deze energiecentrale heeft een kostenplaatje van 15 miljoen euro en zal in het laatste kwartaal van 2017 actief zijn.


In een steeds complexere energiemarkt, met steeds strengere beleidseisen is het geen sinecure voor bedrijven met een grote energiebehoefte om op een duurzame en kostenefficiënte wijze hieraan te voldoen. Wereldwijd werd en wordt onderzoek verricht en geëxperimenteerd met zogenaamde virtual power plants, de geïntegreerde productie van hernieuwbare energie op maat van grote energieverbruikers op de eigen site. GLCG, een Lommels bedrijf gespecialiseerd in de geïntegreerde productie van hernieuwbare energie op maat van grote energieverbruikers, heeft de volgende stap gezet en een concrete oplossing uitgetekend op de site van Farm Frites, een nabijgelegen bedrijf dat aardappelproducten vervaardigt. De realisatie van deze energiecentrale gebeurt in samenwerking met CallensVyncke, dat een toonaangevende rol speelt in de engineering, bouw en indienstname van geïntegreerde WKK-installaties. 

 
Concreet ontwikkelt GLCG op de site van Farm Frites een geïntegreerde en flexibele energiecentrale waarbij momenteel de laatste fase is gestart, namelijk de bouw van een warmtekrachtkoppelingscentrale. De Siemens gasturbine met de gekoppelde bijstookketel voorziet in de gelijktijdige toelevering van elektriciteit en warmte, essentieel in de verwerking van aardappel tot afgewerkt product. Samen met de nieuwe installatie voor de duurzame verwerking van bakdampen en biogas tot warmte, zal deze centrale het voornaamste deel van de energievraag van Farm Frites invullen. In combinatie met de reeds aanwezige vergistinqsinstallatie en de fotovoltaïsche installatie bundelt GLCG hiermee verschillende duurzame energie-installaties op één enkele bedrijfssite op maat van de eigen energiebehoefte. 


Niet enkel de bouw van deze energiecentrale kan beschouwd worden als een primeur voor Vlaanderen, ook het concept zelf is een innovatief huzarenstukje binnen het energielandschap. GLCG biedt immers aan grote energieverbruikers een geïntegreerde energievoorziening gekoppeld aan een op maat gemaakt repartitiemodel waarbij vraag en antwoord perfect op elkaar worden afgestemd, gebaseerd op een transparante herverdeling van de kosten en baten, in de vorm een derde partijfinanciering. Deze service levert bedrijven een continue toevoer van energie, een substantiële en structurele energiebesparing en een vermindering van de CO2-emissies. Flexibiliteit, integratie, duurzaamheid, energie en synergie zijn de sleutelwoorden om met vertrouwen in te spelen op een veranderend energielandschap en te komen tot een intelligente, geïntegreerde en flexibele energieproductie, -voorziening en -distributie. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is