Andries Gryffroy: “Overheidsgebouwen bieden groot potentieel voor zonnepanelen”

Door Andries Gryffroy op 9 maart 2020, over deze onderwerpen: Energiebeleid

Minstens 8.312 gebouwen van de Vlaamse overheid zijn geschikt voor zonnepanelen. Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy wil dat potentieel niet onbenut laten. “Zonnepanelen op al die gebouwen zouden goed zijn voor meer dan 10 procent van de Vlaamse doelstellingen rond geïnstalleerde zonne-installaties tegen 2030.” 

Potentieel van 165.000 residentiële gebouwen

Samen hebben de gebouwen een potentieel van 653 MWp (megawattpiek), wat grosso modo overeenkomt met de elektriciteitsopwekking van ongeveer 165.000 residentiële installaties. “Om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen mikt Vlaanderen onder meer op 6,7 GWatt zonne-energie. Als alle geschikte overheidsdaken zouden voorzien worden van zonnepanelen, zitten we al een stuk in de goede richting”, aldus Andries Gryffroy.

Lokale besturen, scholen en andere publieke diensten

Het Vlaams regeerakkoord voorziet in de responsabilisering van de verschillende overheden om hernieuwbare energie op hun vastgoed te produceren en die projecten open te stellen voor participatie. Zo kunnen overheden en andere publieke diensten raamcontracten afsluiten, waardoor de stap naar zonnepanelen makkelijker. Die raamcontracten staan open voor (lokale) besturen, scholen en andere publieke diensten, kortom elke organisatie die zich moet houden aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten. 

Zonnepanelen via burgerparticipatie

Sinds kort bestaat bij het Vlaams EnergieBedrijf ook de mogelijkheid tot burgerparticipatie via zogenaamde ‘stroomafnameovereenkomsten’, waarbij zonnepanelen geplaatst worden door burgercoöperaties. Concreet neemt de burgercoöperatie de financiering, de plaatsing en het beheer van de zonnepanelen voor haar rekening. Gedurende 10, 15 of 20 jaar neemt de eigenaar van het dak de geproduceerde elektriciteit af aan een vastgelegde eenheidsprijs.

Stap in de goede richting

“Hoewel er momenteel geen centrale databank bestaat die de huidige hoeveelheid geplaatste zonnepanelen bijhoudt, kunnen we veronderstellen dat dat minimaal is. Als je bekijkt welk potentieel de Vlaamse overheidsgebouwen hebben, dan is onder meer burgerparticipatie zeker een stap in de goede richting om onze klimaatdoelstellingen te behalen”, besluit Gryffroy.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is