5 voor 12 voor het energiebeleid

Door Andries Gryffroy op 18 december 2014, over deze onderwerpen: Energie
Andries Gryffroy Vlaams Parlement energie budgetbesprekingen

Momenteel is het 5 voor 12 voor het energiebeleid. We moeten de huidige sense of urgency gebruiken om daadwerkelijk de energietransitie op te starten en tot uitvoering te brengen.

Tijdens de budgetbesprekingen in het Vlaams parlement gaf i...k aan dat we tot op de dag van vandaag nog niet echt een energiebeleid hebben gehad. Het Vlaams en federaal regeerakkoord geven ons nu de kans om te komen tot een breed gedragen energievisie als basis voor een energiepact.

Daarvan verwachten we een betrouwbare energiemix (kilowatt), een prioritaire aandacht voor energie-efficiëntie (kilowattuur) en betaalbaarheid. Om een draagvlak te creëren voor deze lange termijnvisie, is er een goede communicatie nodig over wat ons te wachten staat.
 

Onderstaand de integrale tekst van de tussenkomst:

Kilowatt – Kilowattuur - €’s of productie hernieuwbare energie – verbruik – kostprijs.  Dit zijn de kernwoorden van een energiebeleid.  Maar hebben we op heden een echt energiebeleid? Neen.  Het Vlaams Regeerakkoord en het federaal regeerakkoord geven ons nu de kans om via een lange termijnvisie te komen tot een breed gedragen energiepact.

 Wat verwachten wij dat in deze visie/pact vastgelegd wordt :

Kilowatt : een technologie neutrale en kosten-efficiënte energiemix met ondermeer hernieuwbare energie.  Deze mix moet tevens technisch betrouwbaar zijn en uitgewerkt op basis van de best beschikbare technologie.  Enkel ons vertrouwen op import vanuit de ons omliggende landen is nogal naïef, al is het maar om de eenvoudige reden dat een echte Europese Energietransitie nog niet, en dit op zijn zachtst uitgedrukt, voor morgen is.  Met andere woorden we kunnen ons structureel probleem niet oplossen de eerste drie jaar met zogenaamd het verbelgen van buitenlandse centrales of andere eenvoudige “kabel” maatregelen.  Wij, N-VA, zijn dus niet naïef en rekenen ook nog op eigen betrouwbare en betaalbare productie.  En ja, productie kan ook intelligent zijn : daarom ook, en dit is een Vlaamse bevoegdheid, zetten we meer in op vraag- en aanbodsturing, zetten we meer in op groene warmte en restwarmte.
Kilowattuur : energie-efficiëntie is “de” prioriteit.  De goedkoopste en de groenste kilowattuur is diegene die niet verbruikt is.  En hier, geachte collega’s, hebben we tot op heden te weinig ambitie getoond.  Vooreerst moeten we vaststellen dat er tot op heden reeds veel gestudeerd is, maar we moeten dringend overgaan tot actie – de uitvoering van de inventaris.

 

U herinnert zich ongetwijfeld de discussie tijdens de commissies omtrent de Energiescans.Indien reeds in meer dan 170.000 woningen een scan is uitgevoerd, maar we moeten vaststellen dat te weinig concrete maatregelen uit de scan effectief uitgevoerd zijn, dan moet er dringend het beleid aangepast worden van “studie” naar “actie”.Energiesnoeiers behouden een job, maar hun werk zal zinvoller zijn en meer direct bijdragen tot een grotere globale energie-efficiëntie.

 

We moeten niet alleen de energieprestatie voor nieuwbouw verbeteren maar ook een Renovatiepact met alle stakeholders in de sector afsluiten.Zo verbeteren we de energieprestatie van ons Vlaams woningenbestand. We versterken ons sociaal energiebeleid en optimaliseren de energieleningen. Energie-armoede willen wij bestrijden met curatieve maatregelen.

 

Maar ook bij ondernemingen gaan we energie-efficiëntie stimuleren.Hierbij mogen we niet alleen kijken naar de energie-intensieve bedrijven, maar ook naar de vele MO’s en KMO’s.Cluster hen, bv per sector en ontwikkel een mini-benchmarktool via een lerend netwerk energie.Deze ondernemers kunnen zo van elkaar leren, en kan na een korte studiefase ook hier de nodige rendabele investeringen uitvoeren.

 

€’s : energie is duur en zal duur blijven. Maar we moeten toch een aantal maatregelen nemen :

  • We voeren een energienorm in om de concurrentiepositie van onze bedrijven te vrijwaren.
  • De schulden uit het verleden, met ondermeer de uitgestelde doorrekening van de certificatenkosten (geraamd op 1,7 miljard €) zo snel mogelijk oplossen
  • De gratis kWh vanaf 1 januari 2016 afschaffen
  • De complexiteit van de ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen te verminderen en een kostenefficiënte integratie ervan te stimuleren, rekening houdend met de ondersteuningsduur en maximaal ondersteuningsvolume en de eindprijs van elektriciteit of warmte.

Om terug geloofwaardig te worden, om een draagvlak te kunnen creëeren voor deze lange termijnvisie, is er communicatie nodig.  Vertel het aan de verbruikers wat ons te wachten staat, wat de uitdagingen zijn : zowel qua prijs, als hoe onze energiemix er zal uit zien.

Want eerlijk, het is vijf voor twaalf. we moeten van de huidige sence of urgency gebruik maken om daadwerkelijk de energietransitie op te starten en tot uitvoering te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is